Kroměřížská nemocnice a.s.

Ambulance nemocnice

Oddělení ARO (anesteziologicko-resuscitační)

Oddělení Dermatovenerologie (kožní)

Oddělení Gynekologicko-porodnické (ženské)

Oddělení Chirurgie

Oddělení Interní

Oddělení Klinické biochemie (OKB)

Oddělení Neurologie

Oddělení Onkologie (stacionář)

Oddělení Ophtalmologie (oční)

Oddělení Ordinace praktického lékaře

Oddělení ORL (ušní-nosní-krční, UNK)

Oddělení Ortopedie

Oddělení Pediatrie (dětské)

Oddělení Pneumologicko-alergologické (plicní, TRN)

Oddělení Transfuzní a hematologické

Oddělení Urologie