Kroměřížská nemocnice a.s.

O nemocnici

Vedení nemocnice

Členka představenstva zodpovědná za řízení společnosti: MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA
e-mail: lenka.mergenthalova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 260 (sekretariát: Mgr. Veronika Klímová)
Členka představenstva zodpovědná za řízení ekonomického úseku společnosti: Ing. Svatava Mazurková
e-mail: svatava.mazurkova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 571
telefon: (+420) 573 322 260 (sekretariát: Mgr. Veronika Klímová)
Členka představenstva zodpovědná za provozní úsek: Ing. Hana Příleská
e-mail: hana.prileska@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 566
telefon: (+420) 573 322 260 (sekretariát: Mgr. Veronika Klímová)
Obchodní náměstek: PharmDr. Filip Ovesný
e-mail: filip.ovesny@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 273
telefon: (+420) 573 322 260 (sekretariát: Mgr. Veronika Klímová)
Personální náměstek: PhDr. Julie Zaydlarová
e-mail: julie.zaydlarova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 299
telefon: (+420) 573 322 260 (sekretariát: Mgr. Veronika Klímová)
Náměstek LPP: MUDr. Jiří Javora
e-mail: jiri.javora@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 569 (asistentka: Ing. Pavlína Králová)
Manažer kvality: Ing. Bc. Petra Čečatková
e-mail: petra.cecatkova@nem-km.cz
Hlavní sestra: Marie Christovová
telefon: (+420) 573 322 216
e-mail: marie.christovova@nem-km.cz
Sekretariát vedení společnosti:
e-mail: sekretariat@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 260
Vedoucí sekretariátu, asistentka představenstva: Mgr. Bc. Veronika Klímová
e-mail: veronika.klimova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 260
Asistentka náměstka LPP: Ing. Pavlína Králová
e-mail: pavlina.kralova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 569
zajišťuje veškerou agendu z působnosti náměstka pro LPP

Organizační struktura