Kroměřížská nemocnice a.s.

Rozhodnutí představenstva Kroměřížské nemocnice a.s. o akreditaci

Usnesení Představenstva Kroměřížské nemocnice ze dne 31.ledna 2011

Představenstvo Kroměřížské nemocnice a.s. rozhodlo o zřízení Akreditační a standardizační komise Kroměřížské nemocnice a.s. Ředitel Kroměřížské nemocnice a.s. jmenuje členy Akreditační a standardizační komise Kroměřížské nemocnice a.s.

Představenstvo Kroměřížské nemocnice a.s. schvaluje: