Kroměřížská nemocnice a.s.

Poslání Kroměřížské nemocnice a.s.

Motto:
„Největším nebezpečím není stanovení příliš vysokých cílů, jichž nedosáhneme, ale stanovení nízkých cílů, které splníme.“ Michalangelo

Poslání Kroměřížské nemocnice a.s.

Poskytování profesionální a kvalitní diagnostické, léčebné a ošetřovatelské péče v akreditované, certifikované, ekonomicky a personálně stabilní nemocnici na nejvyšší možné úrovni, které je disponobilními prostředky možné dosáhnout.

Stavíme na přiměřeném rozvoji všech základních odborností Kroměřížské nemocnice a.s. a cílené excelenci v těch oborech, jejichž význam přesahuje region. Činíme tak ve spolupráci s ostatními poskytovateli akutní i následné zdravotní péče Zlínského kraje.

Cílem je prospěch pacienta, kdy na základě účinných diagnostických postupů a aplikací odpovídající léčby založené na důkazech, dosahujeme maximálního možného zlepšení zdravotního stavu nebo úplného vyléčení.

Svůj úspěch budujeme na vstřícném a individualizovaném přístupu ke svým pacientům, kdy společné úsilí s posílením úlohy pacienta v procesu léčby činí Kroměřížskou nemocnici a.s. vyhledávaným a spolehlivým partnerem pro všechny pacienty.

Budování firemní kultury s atmosférou stále se vzdělávající a rozvíjející se organizace, která umožňuje seberealizaci a osobní rozvoj svých zaměstnanců s cílem dosažení loajality a hrdosti ke Kroměřížské nemocnici a.s. Jsou respektovány firemně uznávané zásady, standardní morální hodnoty a současně i osobní ambice a představy zaměstnanců.

Činnost nemocnice se odvíjí a mění na základě vnímání a pochopení potřeb veřejnosti, nároků systému poskytování zdravotní péče a představ majitele.

Ing. Pavel Calábek
Ředitel Kroměřížské nemocnice a.s.