Kroměřížská nemocnice a.s.

Duchovní služby

Kroměřížská nemocnice a.s. nabízí nově svým pacientům možnost využít duchovně pastorační službu. Tyto služby nabízí Pavel Čep senior, pastor sboru AC Kroměříž. Pastorační služba vychází z perspektivy víry, není však směřována pouze na věřící, ale je poskytována i těm, kteří se k žádné církvi nehlásí.

Duchovně pastorační služba nabízí:

  • osobní kontakt pastora s klientem, jeho rodinou, příbuznými, přáteli
  • motivační rozhovory, duchovní rozhovory
  • část Bible – Nový zákon
  • pomoc při ztrátě a hledání smyslu života, utrpení, smrti a závislosti
  • duchovní doprovázení
  • modlitby za klienty (na přání)
  • přípravu k svátostem
  • zprostředkování kněží

Duchovní služba doplňuje běžné služby především svým důrazem na individuální kontakt a doprovázení člověka až do smrti. Podoba konkrétní služby je s klientem individuálně vyjednána. Je bezplatná.

Nemocniční duchovní službu si mohou zájemci zajistit sami na telefonním čísle 732 877 628 nebo na e-mailu cep-pavel@seznam.cz, nebo požádat o zprostředkování kontaktu vrchní či staniční sestru oddělení nebo hlavní sestru Kroměřížské nemocnice a.s.