Kroměřížská nemocnice a.s.

Mapa areálu nemocnice

Myší lze na mapě zobrazit oddělení umístěná v budově, pokud přistupujete přímo ze stránky oddělení je daná budova vyznačena žlutě. Mapa města Kroměříž. Mapu lze zobrazit i ve větším rozlišení - zde.


Pokladna - možnost zaplacení regulačních poplatků.
Budova A - Chirurgie, CT pracoviště, RTG, Gynekologie, Urologie, Ortopedie, Oční, ARO, Záchyt, Novorozenecké, Porodní, Šestinedělí, Pediatrie (dětské), dětská LSPP, COS, CS
Budova B - Interna, Neurologie, Pneumologie (plicní), Dermatovenerologie (kožní), Rehabilitace, RTG
Budova C - Správa nemocnice (Nákup, Energetika, Odd. informatiky), Dětské ambulance, Neurologická amb. 2, Interní amb. 3, Stomická poradna
Budova D - Ortoptika (Oční škola)
Budova E - Osobní vrátnice, lékárna, výjezdová vrátnice pro automobily
Budova F - Ředitelství + kuchyně a prádelna
Budova L - ORL (ušní-nosní-krční), OKB (biochemie), Hematologie a transfuzní, Onkologické centrum, Lékárna, LSPP
Budova N - Dialýza
Budova O - Mikrobiologie
Stánek - Bufet a občerstvení
Vrátnice - Vjezdová vrátnice pro automobily (ulice Albertova)
Pokladna - možnost zaplacení regulačních poplatků hotově