Kroměřížská nemocnice a.s.

Budova A

Situační plán budovy A

Přízemí budovy

  • Sever: ambulance ortopedická I. a II., chirurgická, odborná chirurgická, zákrokový sál, sádrovna, RZP
  • Východ: ultrazvuk, CT pracoviště, angiografická vyšetřovna, gynekologický stacionář
  • Jih: ARO
  • Západ: oční oddělení, ambulance oční

1. patro budovy

2. patro budovy

3. patro budovy