Kroměřížská nemocnice a.s.

Budova B

Situační plán budovy B

Suterén budovy

Přízemí budovy

1. patro budovy