Kroměřížská nemocnice a.s.

Budova C

Situační plán budovy C

Přízemí budovy

  • Sever: Interní ambulance 3, Neurologická ambulance II., ambulance dětského oddělení (alergologie, kardiologie, endokrinologie, neonatologie, nefrologie, gastroentorologie), stomická poradna

1. patro budovy

  • Jih: Odborná knihovna, Pokladna
  • Sever: Správa nemocnice