Kroměřížská nemocnice a.s.

Nezdravotní oddělení

Oddělení účetnictví a evidence majetku

Vedoucí: Jana Skácelová
e-mail: jana.skacelova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 475
Evidence majetku: Petra Kratochvilová
e-mail: petra.kratochvilova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 247

Odbor pro styk se zdr. pojišťovnami

Vedoucí: Bc. Pavel Hruboš
e-mail: pavel.hrubos@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 220
Smlouvy se zdravotními pojišťovnami

Oddělení lidských zdrojů

Vedoucí: Jarmila Hlaváčková
e-mail: jarmila.hlavackova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 242
Personalistka: Vlastimila Procházková
e-mail: vlasta.prochazkova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 283, informace pro uchazeče o zaměstnání
aktuální seznam volných pracovních míst zde
Referent pro vzdělávání: Ing. Pavlína Králová
e-mail: pavlina.kralova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 569
zajišťuje vzdělávací akce pro lékařské a nelékařské pracovníky Kroměřížské nemocnice a.s.
Akreditace vzdělávacích programů:
 • nefrologie
 • lékařská mikrobiologie
 • dětské lékařství
 • anesteziologie a intenzivní medicína
 • urologie
 • vnitřní lékařství (2. typ)
 • rehabilitační a fyzikální medicína (1. typ)
 • gastroenterologie
 • klinická biochemie
 • chirurgie (1. typ)
 • radiologie a zobrazovací metody (1. typ)
 • hematologie a transfúzní lékařství (1. typ)
 • pneumologie a ftizeologie (2. typ)
cena za den stáže v Kroměřížské nemocnici a.s.: 350,-Kč
Nabídka kurzů:

Správa nemocnice

Odbor hospodářské správy:

Vedoucí: Pavel Hájek
e-mail: pavel.hajek@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 333

Oddělení informačních systémů

Vedoucí: Ing. Radek Večerka
e-mail: radek.vecerka@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 304
Petra Hebnarová
telefon: (+420) 573 322 270

Údržba

Vedoucí: Antonín Bartošek
e-mail: antonin.bartosek@nem-km.cz

Stravovací provoz

Vedoucí: Marcela Sikorová
e-mail: marcela.sikorova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 268

DZS

Vedoucí: Radoslav Daniel
e-mail: radoslav.daniel@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 224

Středisko úklidu

Vedoucí: Hana Jakšová
e-mail: hana.jaksova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 506