Kroměřížská nemocnice a.s.

Představenstvo a dozorčí rada

Představenstvo

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA (předsedkyně představenstva)
e-mail: lenka.mergenthalova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 260 (sekretariát: Mgr. Veronika Klímová)
Ing. Svatava Mazurková (členka představenstva)
e-mail: svatava.mazurkova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 260 (sekretariát: Mgr. Veronika Klímová)
Ing. Hana Příleská (členka představenstva)
e-mail: hana.prileska@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 260 (sekretariát: Mgr. Veronika Klímová)

Dozorčí rada

Členové dozorčí rady

Lubomír Nečas – předseda dozorčí rady
Josef Valenta
Jaroslav Kučera
Róbert Teleky
Radim Slováček
Libor Karásek
Jaroslav Novák
Hana Kučerová
Ivana Nesvadbová