Kroměřížská nemocnice a.s.

Ředitelství

Vedení nemocnice

Členka představenstva zodpovědná za řízení společnosti: MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA
e-mail: lenka.mergenthalova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 260 (sekretariát: Mgr. Veronika Klímová)
Členka představenstva zodpovědná za řízení ekonomického úseku společnosti: Ing. Svatava Mazurková
e-mail: svatava.mazurkova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 571
telefon: (+420) 573 322 260 (sekretariát: Mgr. Veronika Klímová)
Členka představenstva zodpovědná za provozní úsek: Ing. Hana Příleská
e-mail: hana.prileska@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 566
telefon: (+420) 573 322 260 (sekretariát: Mgr. Veronika Klímová)
Obchodní náměstek: PharmDr. Filip Ovesný
e-mail: filip.ovesny@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 273
telefon: (+420) 573 322 260 (sekretariát: Mgr. Veronika Klímová)
Personální náměstek: PhDr. Julie Zaydlarová
e-mail: julie.zaydlarova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 299
telefon: (+420) 573 322 260 (sekretariát: Mgr. Veronika Klímová)
Náměstek LPP: MUDr. Jiří Javora
e-mail: jiri.javora@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 569 (asistentka: Ing. Pavlína Králová)
Manažer kvality: Ing. Bc. Petra Čečatková
e-mail: petra.cecatkova@nem-km.cz
Hlavní sestra: Marie Christovová
e-mail: marie.christovova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 216
Sekretariát vedení společnosti:
e-mail: sekretariat@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 260
Vedoucí sekretariátu, asistentka představenstva: Mgr. Bc. Veronika Klímová
e-mail: veronika.klimova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 260
Asistentka náměstka LPP: Ing. Pavlína Králová
e-mail: pavlina.kralova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 569
zajišťuje veškerou agendu z působnosti náměstka pro LPP

Oddělení účetnictví a evidence majetku

Vedoucí: Jana Skácelová
e-mail: jana.skacelova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 475
Evidence majetku: Petra Kratochvilová
e-mail: petra.kratochvilova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 247

Odbor pro styk se zdr. pojišťovnami

Vedoucí: Bc. Pavel Hruboš
e-mail: pavel.hrubos@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 220
Smlouvy se zdravotními pojišťovnami

Oddělení lidských zdrojů

Vedoucí: Jarmila Hlaváčková
e-mail: jarmila.hlavackova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 242
Personalistka: Vlastimila Procházková
e-mail: vlasta.prochazkova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 283, informace pro uchazeče o zaměstnání
aktuální seznam volných pracovních míst zde
Referent pro vzdělávání: Ing. Pavlína Králová
e-mail: pavlina.kralova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 569
zajišťuje vzdělávací akce pro lékařské a nelékařské pracovníky Kroměřížské nemocnice a.s.