Kroměřížská nemocnice a.s.

Zdravotně – sociální pracovnice informuje

Informace o možnosti dosílky důchodu pacientovi do Kroměřížské nemocnice a.s.

Podle zákona č. 189/2006 Sb, §116d, lze pacientu doslat důchod do zdravotnického zařízení (dále jen ZZ) pokud je dlouhodobě hospitalizován (cca 1 měsíc) a pokud si pacient podá písemnou žádost o dosílku důchodu do ZZ, kterou musí pacient sám podepsat.

Nelze, aby příbuzní pacienta na příslušné poště požádali o zaslání důchodu do nemocnice, aniž by byla pacientem podána žádost. Někdy totiž stav pacienta neumožní podání žádosti ani převzetí důchodu proti jeho podpisu. Pak nelze dosílku důchodu usktečnit a je nutné, aby příbuzní řešili vyzvednutí důchodu z pošty jinými způsoby.

Informace podá:

Zdrav.-soc. pracovnice: Marcela Němcová
telefon: (+420) 573 322 339

Můžete kontaktovat i pracovníky oddělení, kde je pacient hospitalizován.