Kroměřížská nemocnice a.s.

Kariéra – Volná místa

Radiologický asistent
Vykonávaná agenda: Výkon práce radiologického asistenta na oddělení RDG
Pracovní poměr: Doba určitá 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
Mzdová třída: Základní mzda dle dosažené kvalifikace a praxe od 14.000,- Kč do 19.000,- Kč,
osobní ohodnocení, výkonnostní odměny a příplatky, benefity dle KS
Místo výkonu práce: Kroměříž (možnost ubytování)
Požadavky:
 • VOŠ nebo VŠ vzdělání, obor radiologický asistent
  (zákon č. 96/2004 Sb., §8)
 • Zdravotní způsobilost
 • Trestní bezúhonnost

Zdravotnický laborant
Vykonávaná agenda: Výkon práce zdravotnického laboranta bez odborného dohledu
Pracovní poměr: Doba určitá 1 rok s možností prodloužení
Mzdová třída: Základní mzda dle dosažené kvalifikace a praxe od 14.000,- Kč,
osobní ohodnocení, výkonnostní odměny a příplatky, benefity
Místo výkonu práce: Kroměříž (možnost ubytování)
Požadavky:
 • VOŠ nebo VŠ vzdělání, obor zdravotnický laborant
  (zákon č. 96/2004 Sb., §9)
 • Zdravotní způsobilost
 • Trestní bezúhonnost

Lékař / lékařka
Druh práce: Lékař/lékařka diabetolog (interní oddělení)
Lékař/lékařka endokrinolog (interní oddělení)
Lékař/lékařka oddělení neurologie
Lékař/lékařka oddělení gynekologie
Lékař/lékařka oddělení TRN
Lékař/lékařka oddělení interního
Lékař/lékařka ARO
Vykonávaná agenda: Výkon práce lékaře na lůžkovém oddělení nemocnice, případně v ambulanci, výkon ÚPS či LPS.
Pracovní poměr: Doba určitá 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
Mzdová třída: Základní mzda dle dosažené kvalifikace od 23 000,- Kč do 34 000,- Kč,
osobní ohodnocení, výkonnostní odměny a příplatky, benefity dle KS
Místo výkonu práce: Kroměříž
Požadavky:
 • VŠ vzdělání, specializovaná způsobilost v příslušném oboru
 • Zdravotní způsobilost
 • Trestní bezúhonnost

Představenstvo Kroměřížské nemocnice a.s. vypisuje výběrové řízení na pracovní místa:

 • primář/primářka radiodiagnostického oddělení
 • zástupce primáře oddělení dětského a novorozeneckého

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání lékařského směru a specializovaná způsobilost v oboru
 • způsobilost k výkonu povolání lékaře dle zákona č. 95/2004 Sb.
 • manažerské a organizační schopnosti
 • schopnost vést a motivovat
 • nejméně 10 let praxe v oboru a licence ČLK pro výkon vedoucí funkce (u pracovního místa primář/ka)
 • návrh koncepce řízení oddělení v rozsahu max 3 stránky formátu A4 (u pracovního místa primář/ka)

Mzdové podmínky, možnost ubytování a datum nástupu budou dohodnuty při osobním pohovoru.

Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteří zašlou motivační dopis, profesní životopis s přehledem praxe a kopie dokladů o dosaženém vzdělání do 29. 5. 2015 na adresu:

Kroměřížská nemocnice a.s.
Personální úsek
Havlíčkova 660/69
767 01 Kroměříž
Email: vlasta.prochazkova@nem-km.cz

Zasláním životopisu dáváte souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely výběrového řízení.


Všeobecný praktický lékař / lékařka
Vykonávaná agenda: Výkon práce praktického lékaře vč. poskytování pracovnělékařských služeb
Pracovní poměr: Doba určitá 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou (možnost i zkráceného úvazku)
Mzdová třída: Mzda dle dosažené kvalifikace od 23 000,- Kč do 33 000,- Kč,
osobní ohodnocení, výkonnostní odměny a příplatky
Místo výkonu práce: Kroměříž (možnost ubytování)
Požadavky:
 • Specializovaná způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství
 • zdravotní způsobilost
 • trestní bezúhonnost

Lékař / lékařka radiologického oddělení
Vykonávaná agenda: Výkon práce lékaře v oboru radiologie a zobrazovacích metod
Pracovní poměr: Doba určitá 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
Mzdová třída: Základní mzda dle dosažené kvalifikace od 22 370,- Kč do 32 270,- Kč,
osobní ohodnocení, výkonnostní odměny a příplatky
Místo výkonu práce: Kroměříž (možnost ubytování)
Požadavky:
 • Ukončený základní kmen v oboru radiologie a zobrazovacích metod
 • zdravotní způsobilost
 • trestní bezúhonnost

Lékárník / lékárnice
Vykonávaná agenda: Výkon práce lékárníka v nemocniční lékárně
Pracovní poměr: Doba určitá 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
Mzdová třída: Základní mzda dle dosažené kvalifikace od 25.000,- Kč do 30.000,- Kč,
osobní ohodnocení, výkonnostní odměny a příplatky
Místo výkonu práce: Kroměříž
Požadavky:
 • VŠ vzdělání
 • zdravotní způsobilost
 • trestní bezúhonnost

Vedoucí fyzioterapeut / vedoucí fyzioterapeutka
Druh práce: Vedoucí fyzioterapeut rehabilitačního oddělení
Vykonávaná agenda: Odpovědnost za vedení rehabilitačního oddělení
Výkon léčebné RHB na úseku léčebně tělesné výchovy a fyzikální terapie
Pracovní poměr: Doba určitá 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou, nástup dle dohody
Mzdová třída: Mzda dle dosažené kvalifikace a praxe,
osobní ohodnocení, motivační složka mzdy a příplatky
Místo výkonu práce: Kroměříž
Požadavky:
 • VŠ případně VOŠ vzdělání, odborná způsobilost k výkonu povolání získaná dle zákona č. 96/2004 Sb., § 24
 • schopnost vést a motivovat odborný tým
 • aktivní přístup k práci, orientace na výsledek
 • korektní a vstřícné chování
 • zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost

Všeobecná sestra
Druh práce: Všeobecná sestra na lůžkovém oddělení
Vykonávaná agenda: Výkon všeobecné sestry na lůžkovém oddělení nemocnice
Pracovní poměr: Doba určitá 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou, nástup dle dohody
Mzdová třída: 13.980,- až 19.430,-Kč , osobní ohodnocení, motivační složka mzdy a příplatky
Místo výkonu práce: Kroměříž
Požadavky:
 • ÚSO s maturitou, VOŠ, VŠ v oboru
 • osvědčení k výkonu zdrav.povolání bez odborného dohledu výhodou
 • trestní způsobilost
 • zdravotní způsobilost

Fyzioterapeut / fyzioterapeutka
Druh práce: Fyzioterapeut rehabilitačního oddělení
Vykonávaná agenda: Výkon léčebné RHB na úseku léčebně tělesné výchovy a fyzikální terapie
Pracovní poměr: Doba určitá 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
Mzdová třída: Základní mzda dle dosažené kvalifikace od 15 880,- Kč
osobní ohodnocení, motivační složka mzdy a příplatky
Místo výkonu práce: Kroměříž
Požadavky:
 • VOŠ vzdělání, odborná způsobilost k výkonu povolání získaná dle zákona č. 96/2004 Sb., § 24
 • Zdravotní způsobilost
 • Trestní bezúhonnost

Uchazeči zašlou přihlášku, doplněnou strukturovaným životopisem s přehledem dosavadních zaměstnání, odborných znalostí a dovedností na níže uvedenou adresu:

Kroměřížská nemocnice a.s.
Personální úsek
Havlíčkova 660/69
767 01 Kroměříž
vlasta.prochazkova@nem-km.cz, tel. 573 322 283


Ředitel Kroměřížské nemocnice a.s. vypisuje výběrové řízení na obsazení míst:

 • primář/primářka oddělení gynekologie a porodnictví
 • primář/primářka oddělení ortopedie
 • primář/primářka oddělení klinické biochemie
 • primář/primářka oddělení radiologie

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání lékařského směru + specializovaná způsobilost v oboru, nejméně 10 let praxe v oboru, licence ČLK pro výkon vedoucí funkce, zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č.95/2004 Sb., manažerské a organizační schopnosti, osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného týmu.

K přihlášce nutno doložit:

Strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe, úředně ověřené kopie dokladů o dosažené kvalifikaci, příp. rozhodnutí MZ ČR o uznání odborné a specializované způsobilosti dle zák. č.95/2004 Sb., platný výpis z rejstříku trestů, doklad o zdravotní způsobilosti, přehled vzdělávací aktivity a publikační či přednáškové činnosti, koncepci řízení a managmentu v daném oboru, souhlas se zpracováním osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., licence ČLK pro výkon vedoucí funkce.

Písemné přihlášky zasílejte do 25.11.2013 na adresu: Kroměřížská nemocnice a.s., personální oddělení, Havlíčkova 660, 767 01 Kroměříž. E-mail: vlasta.prochazkova@nem-km.cz

Ing. Roman Dostalík
ředitel společnosti
Kroměřížská nemocnice a.s.