Kroměřížská nemocnice a.s.

Ambulance oddělení

Anesteziologická ambulance

telefon: (+420) 573 322 294
sídlo ambulance: 1. patro budovy A (areál nemocnice)

Anesteziologická ambulance je zde pro pacienty, kteří podstoupí plánovaný operační nebo diagnostický výkon v celkové nebo regionální anestezii.

Cílem anesteziologa je provést komplexní předanestetické vyšetření (vyšetření před narkózou), zhodnodnotit stav pacienta, stanovit rizika výkonu, optimalizovat předoperační přípravu, event. doplnit specializované vyšetření či postup, bude-li třeba.

Vyšetření provádíme ambulantně z důvodu zkvalitnění přeoperační přípravy, tzn. abychom pacienty s předstihem připravili k operaci, abychom co nejvíce předešli event. zrušení či odložení operace těsně před výkonem z důvodu nutnosti doplňujících vyšetření, abychom snížili stres pacienta a rozptýlili obavy z operace.

K vyšetření je nutné přinést platné předoperační vyšetření od praktického lékaře nebo od odborného lékaře – internisty, včetně laboratorního vyšetření.

Nejvhodnějším termínem k provedení vyšetření je minimálně 5 dní před plánovanou operací. Objednat pacienta k vyšetření může praktický či odborný lékař – internista, event. i pacient samotný.

Předanestetické vyšetření musí podstoupit každý pacient před plánovaným operačním nebo diagnostickým zákrokem. Pacienti z našeho regionu v naší anesteziologické ambulanci, u pacientů z jiného regionu, kteří se nemohou dostavit s předstihem do anesteziologické ambulance, bude toto vyšetření provedeno až v rámci hospitalizace k operaci.

Ordinační dny a doba

Pondělí 07.00 – 14.30
Úterý 07.00 – 14.30
Středa 07.00 – 14.30
Čtvrtek 07.00 – 14.30
Pátek 07.00 – 14.30

Ambulance pro léčbu chronické bolesti

telefon: (+420) 573 322 499 (ARO)
sídlo ambulance: 1. patro budovy A (areál nemocnice)

Její provoz zajišťují 2 lékařky se specializací algeziolog:

 • MUDr. Miroslava Hanzelková
 • MUDr. Dagmar Rumpová

Ambulance zajišťuje komplexní péči o pacienty s chronickou a nesnesitelnou bolestí na podkladě zhoubného i nezhoubného onemocnění. Jedná se o pacienty, jejichž potíže trvají déle jak 3 měsíce, konvenčními postupy nebylo dosaženo přijatelné úlevy od bolesti a u nichž bolest ovládá jejich způsob života. Chronická bolest nemusí souviset přímo s poraněním či poškozením tkáně, často je neúměrně velká, trvá déle než 3 měsíce a je zdrojem nejen tělesného utrpení, ale zahrnuje i problémy duševní, duchovní a sociální, často existenční.

Při léčbě těchto stavů využíváme kromě metod farmakologických i metody invazivní. Nabízíme také alternativní léčbu bolestivých stavů . Alternativní léčba není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, výkon hradí pacient dle platného ceníku v hotovosti.

K vyšetření je nutné se objednat buď osobně na anesteziologicko-resuscitačním oddělení – lůžkové stanici (ARO) nebo telefonicky na čísle 573 322 499.

Od odesílajícího lékaře požadujeme dokumentaci či výpis z dokumentace pacienta, ze které vyplývá dosavadní průběh nemoci, léčba a výsledky vyšetření.

Spektrum výkonů:

 • neinvazivní postupy:
  • reflexní terapie
  • manipulační a mobilizační léčba
  • elektroterapie – Rebox
  • akupunktura
 • invazivní postupy:
  • punkce subarachnoideálního prostoru s jednorázovou
  • aplikací léků (spinální bloky)
  • punkce epidurálního prostoru s jednorázovou. aplikací léků (kaudální bloky)
  • punkce epidurálního prostoru se zavedením katetru k dlouhodobé aplikaci léků
  • léčebné obstřiky

Ordinační dny a doba

KAUDÁLNÍ BLOKY REBOX BAŇKY
Pondělí 08.00 – 10.00 14.00 – 15.00
Úterý 08.00 – 10.00 14.00 – 15.00
Středa 08.00 – 10.00 14.00 – 15.00

Ceník

REBOX (1 aplikace) 50,- Kč
BAŇKY (1 aplikace) 100,- Kč