Kroměřížská nemocnice a.s.

Stanice anestezie

Vedoucí lékař stanice: MUDr. Marcela Murlová (atestace II. stupně A+R)

Zabezpečuje v rámci operativy a diagnostiky podání a vedení anestezie – znecitlivění, včetně komplexní monitorace. Zajišťuje dohled nad pacienty v časném postanestetickém období v rámci tzv. zotavovacích pokojů.

Anesteziologická pracoviště jsou součástí 4 centrálních operačních sálů, endoskopického sálku urologie, operačního sálku ORL, stacionáře gynekologie, na porodního sálu, chirurgické ambulance a ambulance gastroenterologie.

O pacienta v perioperačním období pečuje anesteziologický tým.

Tvoří jej lékař se specializací z anesteziologie a resuscitace a anesteziologická sestra.

Anesteziologická pracoviště jsou vybavena narkotizačními přístroji Datex-Ohmeda a Siemens.

Spektrum anestezií odpovídá spektru operačních výkonů, jsou dostupné prakticky všechny moderní metody. Poskytujeme jednotlivé varianty celkové anestezie i částečného znecitlivění – centrální a periferní nervové blokády, analgezie včetně porodnické analgezie.