Kroměřížská nemocnice a.s.

Ambulance chirurgického oddělení

I. chirurgická ambulance

telefon: (+420) 573 322 209
sídlo ambulance: přízemí budovy A (areál nemocnice)

Ambulance

Nepřetržitý provoz, v pondělí až pátek po 23.00 a v sobotu, neděli a svátek jako ambulance pohotovostní, poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči chirurgicky nemocných.
Vedoucí lékař: MUDr. Martina Marková

II. chirurgická ambulance

sídlo ambulance: přízemí budovy A (areál nemocnice)

Slouží k převzetí a ošetření závažnějších pacientů přivezených RZP.

III. chirurgická ambulance

telefon: (+420) 573 322 352
sídlo ambulance: přízemí budovy A (areál nemocnice)

Slouží v pondělí až pátek jako kontrolní odborná ambulance a její činnost je vždy zajišťována chirurgem s II. atestací z oboru.

Pondělí 09.00 – 14.00 Traumatologická ambulance
MUDr. David Prchal
Úterý 09.00 – 13.00 Koloproktologická a břišní ambulance
MUDr. Vladimír Řezáč
Středa
(sudý týden)
10.00 – 14.00 Traumatologická ambulance
MUDr. Jaroslav Novák
Středa
(lichý týden)
10.00 – 13.00 Kýlní a traumatologická ambulance
MUDr. Jiří Javora
Čtvrtek 08.30 – 13.00 Kontrolní ambulance
MUDr. Jaroslav Novák
Pátek 09.30 – 13.00 Cévní chirurgická ambulance
prim. MUDr. Květoslav Lajmar
V uvedené dny je možno se obracet na jmenované lékaře i s konzultační činností.

Objednání pacientů k vyšetření pouze v cévní ambulanci se provádí nepřetržitě na telefonu: (+420) 573 322 343.

Cévní chirurgická ambulance

Provádíme komplexní diagnostiku tepenných i žilních onemocnění včetně orientačního sonografického vyšetření a stanovení léčebného postupu, doléčování cévních pacientů včetně kompresní skleroterapie, je zde možné i získat informace ohledně laserového ošetření žilních lézí vč. laserové endoluminální operace varixů.

Ambulance chronických ran

vedoucí lékař: MUDr. Patrik Molnár
sestra specialistka: Marie Sedláčková
telefon: (+420) 573 322 343
sídlo ambulance: přízemí budovy A (areál nemocnice)

Léčba chronických a sekundárně se hojících ran, popálenin, dekubitů, diabetických a bércových ulcerací. Pacienti jsou ošetřování v prostorách chirurgické ambulance Kroměřížské nemocnice a.s. každé pondělí v čase 11,30 – 14,30 nebo dle domluvy.