Kroměřížská nemocnice a.s.

Personál oddělení chirurgie

Primář oddělení: MUDr. Květoslav Lajmar
e-mail: kvetoslav.lajmar@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 361
Zástupce primáře:
MUDr. Jaroslav Novák
telefon: (+420) 573 322 419, 296
Zástupce primáře:
MUDr. Vladimír Řezáč
telefon: (+420) 573 322 336, 296
Lékaři:
MUDr. Mohamed Ghothim, telefon: (+420) 573 322 419
MUDr. Jiří Javora, telefon: (+420) 573 322 337
MUDr. Patrik Molnár, telefon: (+420) 573 322 337
MUDr. Tomáš Zapletal, telefon: (+420) 573 322 336
MUDr. Richard Betteš, telefon: (+420) 573 322 336
MUDr. Martina Marková, telefon: (+420) 573 322 337
MUDr. Lenka Kubánková, telefon: (+420) 573 322 337
MUDr. David Prchal, telefon: (+420) 573 322 336
Externí lékaři:
MUDr. Aleš Bednář
MUDr. Vlastimil Železný
MUDr. Pavel Matoušek
MUDr. Pavel Dvorský
MUDr. Igor Dubský – onkochirurg
Vrchní sestra: Andrea Zajícová
e-mail: andrea.zajicova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 443
Sestry JIP chirurgického oddělení:
Petra Sedláčková (staniční), telefon: (+420) 573 322 419
Lenka Tichalová
Eva Poláčková
Věra Chochelová
Antonín Hruboň
Bc. Jarmila Rozkydalová
Sestry I. chirurgického oddělení:
Lenka Denešová (staniční), telefon: (+420) 573 322 336
Iva Rybovičová (zástupce staniční sestry)
Lucie Králíková, DiS
Jarmila Konečná
Zuzana Reineltová
Jitka Paličková
Jana Zavadilová
Bc. Martin Zapletal
Ing. Vlasta Flíčková
Sestry II. chirurgického oddělení:
Marie Jurčíková (staniční), telefon: (+420) 573 322 337
Pavlína Hasíková (zástupce staniční sestry)
Jana Ramišová
Gabriela Zajíčková
Jana Zavadilová
Michaela Zbrožková, DiS
Bc. Andrea Čagánková
Lucie Lízalová
Jana Uličníková
Petra Kameníková
Monika Jordánová, DiS
Sestry chirurgické ambulance:
Monika Holásková (staniční), telefon: (+420) 573 322 209
Lucie Gahurová (zástupce staniční sestry)
Renata Mariánková
Danuše Pavlíčková
Vladimíra Derková
Jarmila Jurečková
Marek Hopp
Vlasta Kročilová
Eva Páralová
Marie Sedláčková (stoma sestra)
Zdravotnický asistent:
Zuzana Pavelcová
Michaela Kolářová
Ošetřovatelé:
Svatopluk Pražák
Jiří Rokos
Anna Stloukalová
Ludmila Svobodníková
Jaroslava Skácelová
Dagmar Musilová
Marcela Vojtová
Renata Rosíková
Eliška Vitoslávská
Martina Otýpková