Kroměřížská nemocnice a.s.

Provozní řád

Vážená maminko, tatínku …

Přicházíte, abychom Vám pomohli uzdravit Vaše dítě. Jsme rádi, že budete s námi. Jste nemocnému dítěti v této chvíli nenahraditelnou oporou a Vaše spokojenost a důvěra je nezbytnou součástí úspěšnosti naší léčby. Budeme se snažit respektovat Vaše individuální přání a zvyklosti, pokud nebudou v rozporu s nařízeným léčebným plánem nebo ošetřovatelskou péčí. Obecně je nutné dodržovat jednotný řád, protože jste tady spolu s jinými pacienty a jejich doprovody. Dodržováním pravidel si chráníte i své dítě.

Abychom mohli náš léčebný a ošetřovatelský režim uplatňovat, musíte zdravotní personál respektovat a dodržovat určené podmínky a pravidla.

 • osoby doprovázející děti při hospitalizaci jsou povinny dodržovat všechna hygienická a protiepidemiologická opatření
 • zdravotnický personál vykonává léčebnou a ošetřovatelskou péči a společně s rodičem dbá o psychickou pohodu malého pacienta
 • doprovod plně zodpovídá za bezpečnost dítěte – v případě že budete chtít opustit pokoj, zajistěte své dítě v uzavřené postýlce, aby se nemohlo zranit pádem a informujte sestru
 • přijatý doprovod může opustit oddělení jen se svolením ošetřujícího lékaře nebo sestry na dobu nezbytně nutnou
 • na oddělení jsou děti s různými nemocemi, proto v zájmu zdraví svých dětí nenavštěvujte maminky s dětmi na jiných pokojích
 • stejná ochrana dětí platí při pobytu v jídelně, po odeznění akutních potíží využíváme jídelnu k výuce, malé děti mohou volný čas trávit v herně
 • při ošetřování dětí můžete používat svou vlastní kosmetiku, oblečení i hračky, na které je dítě zvyklé, zapůjčíme Vám teploměr, který vrátíte při propuštění
 • prosíme o udržování pořádku na pokojích, uklízejte po sobě hračky, nádobí při stravování na pokoji odnášejte do kuchyňky, špinavé prádlo vyhazujte do místnosti k tomu určené, kabáty a boty si uložte do skříněk
 • informace o zdravotním stavu dítěte a plánovaných vyšetřeních žádejte u ošetřujícího lékaře – pokud možno na malé vizitě, současně Vás žádáme o nahlášení jakékoliv změny zdravotního stavu svého dítěte
 • návštěvní hodiny jsou neomezeny, s ohledem na provoz oddělení doporučujeme návštěvy v odpoledních hodinách
 • pro doprovod nemocného dítěte poplatek za pronájem televizoru – viz. Ceník placených služeb

Hodně přístrojového vybavení, televizorů, hraček, knížek, kočárků a oblečení jsou dary od sponzorů, proto Vás žádáme o šetrné zacházení, aby posloužily i dalším malým pacientům.

Přejeme Vám příjemný pobyt na našem oddělení a doufáme, že vzájemnou spoluprací nás všech docílíme brzkého uzdravení Vašeho dítěte!

Děkujeme,
   kolektiv dětského oddělení