Kroměřížská nemocnice a.s.

Ambulance oddělení

Příjmová ambulance

telefon: (+420) 573 322 239
sídlo ambulance: přízemí budovy A (areál nemocnice)

slouží pro potřeby vyšetřování nastávajících maminek, které jsou již předány svým gynekologickým lékařem do sledování porodnicí po 36. týdnu gravidity. Dále jsou zde prováděna konziliární vyšetření pro potřeby ostatních oddělení Kroměřížské nemocnice, dále jsou zde prováděna ultrazvuková vyšetření jak samotného oddělení, tak pro ptřeby spolupracujících soukromých gynekologů z regionu.

Předoperační indikační poradna

Ordinační dny a doba

Úterý 10.00 – 11.30
Čtvrtek 10.00 – 11.30
vedena přednostou oddělení popř. jeho zástupcem – na oddělení gynekologie

Ultrazvuková vyšetření plodu ve 20. týdnu grav. + fetální echokardiografie

Ordinační dny a doba

Středa 08.00 – 09.30
prim. MUDr. Jaroslav Přibík – příjmová ambulance

Poradna pro riziková těhotenství

Ordinační dny a doba

Čtvrtek 12.30 – 14.00
MUDr. Lukáš Vacula

Ordinace se nachází ve II. patře budovy A – oddělení gynekologie, k vyšetření v poradně se není nutné objednávat.

Poradna je zaměřená na péči o těhotné s rizikovou nebo patologickou graviditou (vícečetné gravidity, patologické polohy plodu, poruchy placentace, hypotrofické plody, makrosomní plody, těhotné s diabetem, gestačním diabetem, hypertenzí a jiným ohrožením gravidity), nebo anamnézou (sterilita, infertilita, gravidita po IVF+ET, stav po S.C., apod.).

Lékař poradny zajišťuje pravidelné ambulantní sledování těchto klientek. V případě potřeby indikuje termín a způsob ukončení gravidity, zprostředkovává nutná konsiliární vyšetření, doporučuje případnou hospitalizaci a v případě nutnosti obstarává předání rodičky na vyšší pracoviště.

Příjem klientek:

Klientky jsou k vyšetření přijímány na základě doporučení gynekologa, praktického lékaře nebo odborného lékaře.

Přinést s sebou:

Kartičku zdravotní pojišťovny, doporučení odesílajícího lékaře nebo předběžnou propouštěcí zprávu z hospitalizace na gynekologicko-porodnickém oddělení, ranní moč, těhotenský průkaz a UZ vyšetření z prvního trimestru těhotenství.

Dětská gynekologie

po telefonické domluvě – MUDr. Marcela Švecová (příjmová ambulance nemocnice)
tel. 573 322 239

Gynekologická ambulance – registrující

telefon: (+420) 573 341 710
sídlo ambulance: 1. patro budovy A (areál nemocnice), původně: Moravská ulice 3879

Ordinační dny a doba

Pondělí 07.30 – 09.00
09.00 – 10.00
MUDr. Ohlídal
MUDr. Drobílková
Úterý 07.30 – 11.00
12.00 – 14.00
MUDr. Ohlídal
Čtvrtek 09.00 – 13.00 MUDr. Vacula
Pátek 10.00 – 13.00 prim. MUDr. Přibík

ambulance přijímá a registruje nové pacientky