Kroměřížská nemocnice a.s.

Oddělení Transfuzní a hematologické

Primářka oddělení: MUDr. Zdena Hřebačková
e-mail: zdena.hrebackova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 366
Vedoucí laborant: Jana Štěpánková
e-mail: jana.stepankova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 416

Transfuzní oddělení

Sídlo oddělení: 2. patro budovy L (areál nemocnice)
telefon: (+420) 573 322 417 (Evidence dárců krve)
telefon: (+420) 573 322 310 (Transfuzní oddělení-laboratoř)
telefon: (+420) 573 322 222 (Hematologická laboratoř)
url adresa: http://www.nem-km.cz/hematologie

Hematologické ambulance

Do hematologických ambulancí se pacienti objednávají telefonicky nebo osobně s žádankou od odesílajícího lékaře. Pouze v pondělí jsou vyšetřeni všichni noví pacienti bez objednání.

Pacient k vyšetřejí potřebuje:

  • žádanku od odesílajícího lékaře
  • kartu pojištěnce
  • 30Kč kupón zakoupený v nemocničním automatu

Ambulance klinické hematologie AHK1

MUDr. Yvonna Smělíková
Sídlo ambulance: přízemí budovy L (areál nemocnice)
telefon: (+420) 573 322 279 (MUDr. Yvonna Smělíková)
telefon: (+420) 573 322 572 (sestra) – objednávání pacientů úterý, středa, čtvrtek
Ordinační hodiny:
denně pondělí až pátek 7:00 – 15:30 hod
odběry krve 7:00 – 10:00 hod

Ambulance klinické hematologie AHK2

MUDr. Eva Zdráhalová
Sídlo ambulance: 2. patro budovy L (areál nemocnice)
telefon: (+420) 573 322 375 (MUDr. Eva Zdráhalová)
telefon: (+420) 573 322 417 (sestra) – objednávání pacientů pondělí, pátek
Ordinační hodiny:
pondělí, pátek 7:00 – 15:30 hod
odběry krve 7:00 – 10:00 hod

Dárce

přístroj Evolis od BioRad

Charakteristika oddělení

  • Transfuzní a hematologické oddělení jsou nelůžková oddělení Kroměřížské nemocnice a.s.
  • V letech 1995 a 1996 byla provedena rekonstrukce bývalé stomatologické (zubní) polikliniky a do upravených prostor bylo transfuzní a hematol. odd. přestěhováno. Oddělení je rozděleno na úsek transfuzní a úsek hematologický.
Transfuzní oddělení se zabývá
  • Péčí o dárce krve
    • Odběry a zpracování dárcovské krve na transfuzní přípravky obsahující červené krvinky a krevní plazmu.
    • Před každým odběrem je dárce vyšetřen lékařem. V případě že dárce nevyhovuje pro odběr, je zván na další kontrolu do hematologické ambulance k podrobnějšímu vyšetření.
    • Vyšetřením odebrané krve na přítomnost znaků infekčních chorob přenosných krve po každém odběru krve (HIV-antigen a protilátka, detekce protilátek žloutenky typu B a C a syfilis)
    • Vyšetřením krevních skupin, podskupin, protilátek po každém odběru krve.
    • Vyrobené transfuzní přípravky jsou skladovány a připraveny k předtransfuznímu vyšetření.
    • Transfuzní oddělení je pravidelně kontrolováno Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který vydává povolení k výrobě.
    • Spolupracujeme s českým červeným křížem a Klubem dárců krve kroměřížska.
  • Péčí o pacienty
    • Pro pacienty lůžkových oddělení připravujeme transfuzní přípravky v nepřetržitém provozu, tak, aby kdykoliv v případě nutnosti byla zajištěna transfuze krve.
    • Zajišťujeme přípravu čerstvě zmražené plazmy.
    • V případě nutnosti zajišťujeme z fakultních nemocnic transfuze krevních destiček.
    • Provádíme vyšetření těhotných žen – vyšetření krevní skupiny,protilátek a HIV.
    • Provádíme odběry krve pro autotransfuzi u pacientů před operacemi (zejména ortopedickými).
Hematologické oddělení
  • Provádí rutinní vyšetření krevních elementů a krevního srážení pomocí hematologických analyzátorů.
  • Mikroskopicky hodnotí krevní buňky z žilní krve a nálezy z punkce kostní dřeně.
  • Hematologická ambulance poskytuje hematologické vyšetření pacientům na doporučení obvodního lékaře, dispenzarizuje nemocné s krevními chorobami,spolupracuje s klinickými pracovišti v péči o nemocné se zhoubnými krevními chorobami.
  • Poskytujeme konziliární vyšetření v rámci nemocnice.

přístroj Evolis od BioRad

přístroj ACL 9000

Snahou kolektivu transfuzního a hematol. odd. je poskytout dárcům krve i pacientům příjemné prostředí po dobu čekání na odběr nebo vyšetření a hlavně kompletní vyšetření. Proto spolupracujeme s hematologickými klinikami FN Olomouc a FN Brno, kde se provádějí našim pacinetům speciální vyšetření a pokud je to nutné tak i nemodernější léčba krevních chorob.
Pro zlepšení péče o ambulantní pacienty připravujeme spolu s vedením Kroměřížské nemocnice a.s. vybudování nových prostor pro hematologickou ambulanci.