Kroměřížská nemocnice a.s.

Odběry k autotransfuzím

Skladování krevních derivátů

  • odběry pacinetů k autotransfuzím jsou ve čtvrtek od 8.00 hod.
  • odběry jsou prováděny po předchozím objednání z ortopedické ambulance
  • pacient má vystavenou objednávku k odběru
  • odebraná krev se může skladovat za sledovaných podmínek 35 dnů
  • doba mezi posledním odběrem a opearcí musí být alespoň 3 dny
  • pacienti, kteří trpí vážnějším onemocněním srdce, plic aj. si s sebou nosí zdravotnickou dokumentaci, aby lékař transf. odd. mohl rozhodnout o odběru