Kroměřížská nemocnice a.s.

Dárce krve

Pravidelný dárce krve

  • Odběry dárců krve jsou v úterý a ve středu a za odběr není poskytována finanční odměna – dobrovolné dárcovství.
  • Odběry jsou předem objednány tak, aby nedocházelo k přebytku trasnfuzních přípravků a rovněž z důvodů prostorových a personálních.
  • Dárci se mohou objednat k odběru na tel. čísle evidence dárců krve – (+420) 573 322 417.
  • U prvodárců je doporučeno přinést k prvnímu odběru stručné vyjádření obvodního lékaře o způsobilosti.
  • Pro přijetí za dárce krve platí určitá kriteria, která musí být splněna v rámci bezpečnosti krevní transfuze pacientovi.
  • Před každým odběrem dárce krve vyplňuje a podepisuje dotazník, v němž uvádí se potíže v poslední době.
  • O způsobilosti k odběru rozhoduje lékař transfuzního oddělení při vyšetření dárce (při každém odběru).
  • Počet odběrů: u mužů 4x v jednom roce, u žen 3x v jednom roce.
  • Věk : minimálně 18 let.
  • Váha : minimálně 50 kg.
Dárcem krve se nemůže stát člověk, který prodělal:

infekční žloutenku, TBC, syfilis, Creuzfedl-Jakobovu chorobu, zhoubné onemocnění jakékoliv tkáně, je nitrožilním uživatelem drog, HIV pozitivní, trpí vážným onemocněním srdce, plic, ledvin, mozku a dalšími chorobami, které by mohly ohrozit příjemce krve. Vyloučení jsou rovněž dárci, kteří v posledním půl roce měli tetováž nebo piercing, prodělali operaci nebo vyšetření zažívacího traktu endoskopem.