Kroměřížská nemocnice a.s.

Oddělení Interní

Primář oddělení: MUDr. Pavel Třeštík
e-mail: pavel.trestik@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 232
Vrchní sestra: Bc. Emil Horák
telefon: (+420) 573 322 323
e-mail: emil.horak@nem-km.cz
Staniční sestra: Helena Šebestíková (I. interna)
telefon: (+420) 573 322 261
Staniční sestra: Pavlína Hotařová (II. interna)
telefon: (+420) 573 322 255
e-mail: pavlina.hotarova@nem-km.cz
Staniční sestra: Mgr. Ivana Dvorská (III. interna)
telefon: (+420) 573 322 544
Staniční sestra: Miroslava Gregorová (Hemodialyzační středisko)
telefon: (+420) 573 322 329
Staniční sestra: Božena Dobroslávková (Ambulance)
Staniční sestra: Eva Jarková, DiS. (Interna JIP)
telefon: (+420) 573 322 367
e-mail: eva.jarkova@nem-km.cz
Sídlo oddělení: 1. patro budovy B (I., II., III. interna),
přízemí budovy B (Interna JIP),
budova N (Hemodialyzační středisko)
url adresa: http://www.nem-km.cz/interna

Oddělení interní - JIP

Oddělení interní

Interní oddělení poskytuje péči o pacienty s nemocemi vnitřními, tedy o pacienty s onemocněními srdečními, cévními, žaludečními, střevními, jaterními, pacienty s onemocněním ledvin, s onemocněními žláz s vnitřní sekrecí, diabetem, onemocněními kloubními i autoimunními. Pacienti jsou vyšetřování a léčeni na standardních odd., při zhoršení stavu pak na jednotce intenzivní péče. Jednotka intenzívní péče je mezioborová, poskytuje péči také o akutně zhoršené pacienty s onemocněními plicními a neurologickými (cévní mozkové příhody).

Přístrojovým a personálním vybavením interní oddělení diagnostikuje všechny výše uvedená onemocnění, která pak dále léčí. v případě klinické potřeby jsou pak pacienti odesíláni na specializovaná pracoviště. Při potřebě následné péče pak spolupracuje s Nemocnicí milosrdných sester sv. Vincence de Paul.

Organizační struktura