Kroměřížská nemocnice a.s.

Ambulance oddělení

Příjmová ambulance

telefon: (+420) 573 322 480 (lékař)
telefon: (+420) 573 322 358 (sestra)
sídlo ambulance: přízemí budovy B (areál nemocnice)

Nepřetržitý provoz, který zajišťují 2 lékaři v ordinačních hodinách. Je zabezpečena pohotovostní služba pro akutní a neodkladné stavy po ordinačních hodinách 24 hodin denně.

Na ambulanci pracuje staniční sestra a 6 sester ve směnném provozu.

Kardiologická ambulance

telefon: (+420) 573 322 402 (lékař)
telefon: (+420) 573 322 301 (sestra)
sídlo ambulance: přízemí budovy B (areál nemocnice)

Ordinační dny a doba

Pondělí 07.00 – 15.30
Úterý 07.00 – 15.30
Středa 07.00 – 15.30
Čtvrtek 07.00 – 15.30
Pátek 07.00 – 15.30
Nutné objednání, provoz zajišťuje 1 lékař a 1 sestra.

Kardio

Kardiologická ambulance vyšetřuje a dispenzarizuje pacienty s onemocněním srdce a cév, především s ischemickou chorobou srdeční, a to pacienty s anginozními potížemi a se srdečním selháním, dále pacienty s arytmiemi, chlopenními vadami, hypertenzí, dyslipidémiemi.

V léčbě pacientů spolupracujeme především s katetrizační laboratoří Krajské nemocnice T. Bati a.s., s I. Interní Kardio-angiologickou klinikou FN UsA Brno, s CKTCH Brno, s I. Interní klinikou FN Brno Bohunice, s Kardiocentrem Nemocnice Podlesí Třinec, s I. Interní klinikou FN Olomouc, s Kardiochirurgickým oddělením FN Olomouc a s Kardiocentrem IKEM Praha.

Echokardiografická laboratoř

telefon: (+420) 573 322 454
sídlo ambulance: přízemí budovy B (areál nemocnice)

Kardio

Echokardiografická laboratoř je součástí interního oddělení a poskytuje služby hospitalizovaným pacientům Kroměřížské nemocnice a.s. i ambulatním pacientům regionu, s přesahem péče v okrese Přerov a Zlín. Pacienti jsou vyšetřování přístrojem Philips HD 11 XE, což je specializovaný přístroj k diagnostice a vedení léčby pacientů se srdečně-cévními chorobami.

Ordinační dny a doba

Pondělí 07.00 – 15.30
Úterý 07.00 – 15.30
Středa 07.00 – 15.30
Čtvrtek 07.00 – 15.30
Pátek 07.00 – 15.30
Nutné objednání.

Péče je poskytována následujícími vyšetřeními:

 1. echokardiografické vyšetření – ultrazvukovým oknem přes hrudník a doplněný o vyšetření krevního nitrosrdečního toku dopplerovským principem a doplněný o barevné mapování krevního toku.
 2. jícnová echokardiografie – doplněná o vyšetření dopplerovským principem a mapováním barevného toku
 3. kontrastní echokardiografické vyšetření
 4. zátěžová echokardiografie – vyšetřována ultrazvukovým oknem v konvenčních mezižebřích s aplikací zvyšujících se dávek dobutaminu
 5. zátěžová jícnová echokardiografie pomocí dobutaminu
 6. ultrasonografické vyšetření žilního systému dolních končetin, horních končetin a dolní duté žíly
 7. ultrasonografické vyšetření tepen systému dolních končetin, horních končetin, mimomozkového úseku přívodních mozkových tepen
 8. vyšetření přes břišní stěnu břišního průběhu osrdečnicové tepny, jícnové vyšetření vzestupné aorty, oblouku a hrudního úseku aorty.

Přístroj umožňuje srdečně-cévní diagnostiku a kontrolu úspěšnosti léčby pacientů s ischemickou chorobou srdeční, onemocněními chlopenního aparátu a kontrolu funkce chlopenních náhrad, dilatujícími a restriktivními kardiomyopatiemi a onemocněním osrdečníku. Laboratoř diagnostikuje středně závažné a závažné akutní plicní embolie, ale také vrozené a získané srdeční vady chlopenního aparátu a srdečních přepážek.

Laboratoř funkční diagnostiky

telefon: (+420) 573 322 467
sídlo ambulance: přízemí budovy B (areál nemocnice)

Pracoviště funkční diagnostiky slouží k vyšetření pacientů s podezřením na poruchy srdečního rytmu (poruchy automacie, vedení, abnormální ektopie, abnormální kruživé elektr. dráhy), které vedou k pomalé srdeční akci, nebo naopak neúměrně rychlé srdeční akci, které jsou pro pacienty klinicky vyznamné a vyžadují následnou léčbu. Pracoviště slouží pacientům s vysokým systémovým krevním tlakem, k jejich diagnostice, kontrole léčby, ale také vylučuje falešné podezření na onemocnění hypertenzí.

Na pracovišti se testuje koronární rezervapacientů s ichemickou chorobou srdeční před a po intervenčních výkonech, ale také klinická závažnost chlopenních onemocnění. Pracoviště přispívá pomocí testu na nakloněné rovině k diagnostice synkop a to s významným útlumem elektrické srdeční aktivity nebo s navozením výrazného poklesu systémového tlaku krevního, nebo vyvoláním obou příčin současně. Vyšetření pozdních komorových potenciálů pomáhá k tzv. rozvrstvení rizika náhlé smrti u pacientů s ischemickou chorobou srdeční.

Všechna vyšetření přispívají ke stratifikaci rizika pacientů a stanovení dalšího postupu ve vyšetřování a léčbě.

Ordinační dny a doba

Pondělí 06.45 – 15.15
Úterý 06.45 – 15.15
Středa 06.45 – 15.15
Čtvrtek 06.45 – 15.15
Pátek 06.45 – 15.15
Nutné objednání, provoz zajišťují 2 lékaři a 2 sestry.

Přístrojové vybavení:

 • 5 tlakové Holtery
 • 3 EKG Holtery
 • 1 ergometrické pracoviště s bicyklovým typem zátěže
 • 1 ergometrické pracoviště streadmillovým (běhátkovým) typem zátěže
 • 1 přístroj k vyšetření pacienta na nakloněné rovině

Gastroenterologická ambulance + endoskopický sálek

telefon: (+420) 573 322 494 (lékař)
telefon: (+420) 573 322 251 (sestra)
sídlo ambulance: přízemí budovy B (areál nemocnice)

Ordinační dny a doba

Pondělí 07.00 – 15.30
Úterý 07.00 – 15.30
Středa 07.00 – 15.30
Čtvrtek 07.00 – 15.30
Pátek 07.00 – 15.30
Nutné objednání, provoz zajišťují 2 lékaři a 4 sestry.

Přístrojové vybavení

Gastroenterologická ambulance + endoskopický sálek provádí komplexní diagnostiku a terapii chorob zažívacího ústrojí, tzn. nemocí jícnu, žaludku, střev, konečníku, jater a slinivky břišní. Vzhledem k nemocničnímu zázemí pečujeme zvláště o složitější a komplikované choroby a to jak u pacientů ambulatních, tak u prostřednictvím konziliární služby i u pacientů hospitalizovaných v Kroměřížské nemocnici a.s., Psychatrické léčebně Kroměříž a Nemocnici milosrdných sester sv. Vincence de Paul. Velmi důležitou složkou naší práce je digestivní endoskopie, tzn. vyšetřování zažívacích orgánů pomocí tenkého ohebného přístroje – endoskopu:

 • gastroskopie – vyšetření jícnu, žaludku a horní části dvanáctníku
 • koloskopie (kolonoskopie) – vyštření konečníku a tlustého střeva
 • ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie) – vyšetření žlučovodů a vývodů slinivky břišní
 • rektoskopie (vyšetření konečníku) – při izolovaném vyšetření konečníku provádíme vyšetření pomocí rigidního (tuhéhoú přístroje

Přístrojové vybavení

Tyto výkony jsou převážně diagnostické, v indikovaných případech však endoskopie umožňuje provádět i terapii – např. stavění krvácení v oblasti horní i dolní části zažívacího traktu, endoskopické odstranění polypů tlustého střeva a konečníku, odstranění cizího tělesa, odstranění kamenů ze žlučovodu. Některé výkony musíme pro záchranu života provést i urgentně (nejčastěji stavění krvácení), proto jsme zavedli nepřetržité služby erudovaného lékaře i sestry a jsme připraveni zasáhnout kdykoliv celých 24 hodin denně.

V posledním období bylo pracoviště přebudováno a vybaveno nejkvalitnějšími přístroji fy. Olympus a početným instrumetáriem, což je důležitým technickým předpokladem kvality.

Interní ambulance 3 a Endokrinologická ambulance

telefon: (+420) 573 322 547 (lékař)
telefon: (+420) 573 322 581 (sestra)
sídlo ambulance: přízemí budovy C (areál nemocnice)

Endokrinologická ambulance provádí diagnostiku a terapii chorob žláz s vnitřní sekrecí, osteoporosy, obesity, metabolického syndromu, sekundární hypertense.
Provoz zajišťuje 1 lékař a 1 sestra, objednání pacienta je nezbytné pro plynulý ambulantní provoz.

Sonografie štítné žlázy se provádí v ambulanci funkční diagnostiky, budova B, čekárna kardiologické ambulance vždy ve středu 12.00 -15.30 po objednání

Krevní testy odebírá sestra ráno od 07.00 – 09.00 hodin (kromě úterý).

Ordinační dny a doba

Pondělí 09.00 – 15.30
Úterý
Středa 09.00 – 11.30
Čtvrtek
Pátek 09.00 – 15.30
Nutné objednání, provoz zajišťuje 1 lékař a 1 sestra.

Nefrologická ambulance

telefon: (+420) 573 322 290
sídlo ambulance: 1. patro budovy N

Nefrologická ambulance

Zajišťuje pravidelné nefrologické kontroly, kontroly pacientů s peritoneální dialýzou, kontroly transplantovaných pacientů.

Ordinační dny a doba

Pondělí 10.00 – 14.00
Úterý 10.00 – 14.00
Středa 10.00 – 14.00
Čtvrtek 10.00 – 14.00
Pátek 10.00 – 14.00
Nutné objednání, provoz zajišťují 1 lékař a 1 sestra.

Kardio