Kroměřížská nemocnice a.s.

Jednotka intenzivní péče

JIP A:
telefon: (+420) 573 322 540 (lékař)
telefon: (+420) 573 322 367 (sestra)
JIP B:
telefon: (+420) 573 322 470 (lékař)
telefon: (+420) 573 322 468 (sestra)

Oddělení se nachází v přízemí budovy B areálu nemocnice.

JIP lůžko

Místnost

Charakteristika oddělení

  • V roce 1998 byla dokončena kompletní rekonstrukce, včetně přístrojového vybavení, má 17 lůžek.
  • Poskytuje vysoce specializovanou péči pro pacienty ve vážném zdravotním stavu za monitorace životních funkcí.
  • Lékařskou péči zajišťují 2 lékaři, 1 lékař zajišťuje lékařskou službu nepřetržitě. Ošetřující personál tvoří staniční sestra, 23 sester ve směnném provozu a 3 ošetřovatelky.

Návštěvy na oddělení

Pondělí – Pátek 15.00 – 17.00
Sobota – Neděle 14.00 – 16.00
Po domluvě s ošetřujícím personálem i mimo návštěvní hodiny