Kroměřížská nemocnice a.s.

I., II., III. interna

I. interna:
telefon: (+420) 573 322 496 (lékař)
telefon: (+420) 573 322 261 (sestra)
telefon: (+420) 573 322 410 (linka pro pacienty)
II. interna:
telefon: (+420) 573 322 471 (lékař)
telefon: (+420) 573 322 255 (sestra)
telefon: (+420) 573 322 474 (linka pro pacienty)
III. interna:
telefon: (+420) 573 322 543 (lékař)
telefon: (+420) 573 322 544 (sestra)
telefon: (+420) 573 322 549 (linka pro pacienty)

Oddělení se nachází v 1. patře budovy B areálu nemocnice.

Oddělení interní

Oddělení interní

Charakteristika oddělení

  • Stanice jsou po kompletní rekonstrukci v létech 1998-2003. Každá má 30 lůžek.
  • Pokoje pacientů jsou 1-4 lůžkové s vlastním sociálním zařízením.
  • Na každé stanici je jednolůžkový pokoj s nadstandardním vybavením (televizor, viderekordér, DVD přehrávač, chladnička), cena pokoje je 360 Kč za den pobytu.
  • Na každé stanici pracují dva lékaři. Mimo pracovní hodiny je zajištěna lékařská péče formou ústavní pohotovostní služby. Ošetřovatelskou péči na každé jednotce zajišťuje staniční sestra, 9 sester v nepřetržitém provozu a 4 ošetřovatelky.

Oddělení interní - jídelna

Oddělení interní - pokoj

Návštěvy na oddělení

Pondělí – Pátek 15.00 – 17.00
Sobota – Neděle 14.00 – 16.00
Po domluvě s ošetřujícím lékařem i mimo návštěvní hodiny