Kroměřížská nemocnice a.s.

Personál oddělení

Primář oddělení: MUDr. Pavel Třeštík
e-mail: pavel.trestik@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 232
Zástupce primáře: as. MUDr. Oldřich Hejhal
e-mail: oldrich.hejhal@nem-km.cz

Kolektiv pracovníků oddělení

Vedoucí lékař JIP: MUDr. Renata Valentíková
Vedoucí lékař Hemodialýzy: MUDr. Jan Kubánek
Vedoucí lékař Gastroenterologie: MUDr. Roman Kolář
Vrchní sestra: Bc. Emil Horák
telefon: (+420) 573 322 323
e-mail: emil.horak@nem-km.cz
Staniční sestra: Helena Šebestíková (I. interna)
telefon: (+420) 573 322 261
Staniční sestra: Pavlína Hotařová (II. interna)
telefon: (+420) 573 322 255
e-mail: pavlina.hotarova@nem-km.cz
Staniční sestra: Mgr. Ivana Dvorská (III. interna)
telefon: (+420) 573 322 544
Staniční sestra: Miroslava Gregorová (Hemodialyzační středisko)
telefon: (+420) 573 322 329
Staniční sestra: Božena Dobroslávková (Ambulance)
Staniční sestra: Bc. Eva Jarková, DiS. (Interna JIP)
telefon: (+420) 573 322 367
e-mail: eva.jarkova@nem-km.cz