Kroměřížská nemocnice a.s.

Oddělení Mikrobiologie

Primářka oddělení: MUDr. Yvona Bařinková
e-mail: yvona.barinkova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 413
Vrchní laborant: Bronislava Trubelíková
telefon: (+420) 573 322 412
Sídlo oddělení: budova O (areál nemocnice)
telefon: (+420) 573 322 308 (příjem materiálu)
url adresa: http://www.nem-km.cz/mikrobiologie

Oddělení Mikrobiologie - centrifuga

Oddělení Mikrobiologie - petriho misky

Charakteristika oddělení

  • Zabývá se laboratorní diagnostikou na úseku klinické bakteriologie, močových a střevních infekcí, na úseku parazitologie a serologie. Zde prováděná diagnostika zahrnuje přímý i nepřímý průkaz původců humánních infekcí.
  • Laboratoř pracuje pro nemocnici, Psychiatrickou léčebnu Kroměříž, ostatní zdravotnická zařízení města Kroměříž, bývalého okresu Kroměříž, oblast města Kojetína a Prostějova.
  • Oddělení je zapojeno v systému Externího hodnocení kvality práce laboratoře, který je koordinován Akreditačním pracovištěm CEM SZÚ Praha. Každoročně (od r. 1994) jsme od AP CEM SZÚ Praha získali Osvědčení o účasti v externím hodnocení kvality a Certifikát správné diagnostiky vždy pro kalendářní rok. Do systému EHK byla mikrobiologická laboratoř Kroměřížské nemocnice a. s. přihlášena jako druhá v pořadí v České republice.

Oddělení Mikrobiologie - misky

Oddělení Mikrobiologie - analyzátor

Pracovní doba

Pondělí – Pátek 07.00 – 15.30
Materiál je potřebné dodat do 14.30 – 15.00.
Sobota 07.00 – 11.30
Pracovní dobu o svátcích upřesňujeme aktuálně.