Kroměřížská nemocnice a.s.

Úsek serologie

telefon: (+420) 573 322 403

MUDr. Yvona Šindlerová

Průkaz protilátek ev. antigenů nejčastěji v séru pacienta, ale též např. v synoviální tekutině či likvoru.

Vyšetření prováděná v naší laboratoři:

 • RRR – rychlá reaginová reakce (serologie lues) – s nespecifickým antigenem reagují protilátky zvané reaginy
 • TPHA – Treponema pallidum hemaglutinační test (serologie lues) – protilátky reagují se specifickým antigenem Treponema pallidum
 • CRP – C-reaktivní protein (protein akutní fáze)
 • ASO – titrace antistreptolysinu O v séru (průkaz streptokokové infekce)
 • RF – stanovení revmatoidního faktoru (LATEX), Rose – Heller: detekce autoprotilátek (provádíme tam, kde je indikován RF)
Infekční mononukleosa

průkaz heterofilních protilátek u pacientů s infekční mononukleosou:

 • Paul – Bunnel: aglutinace beranních krvinek
 • IM test: aglutinace koňských krvinek

průkaz specifických protilátek u pacientů s infekční mononukleosou:

 • EBV VCA IgM – detekce IgM protilátek proti kapsidovému antigenu EBV v séru
 • EBV VCA IgG – detekce IgG protilátek proti kapsidovému antigenu EBV v séru
 • EBV EBNA-1 IgG – detekce IgG protilátek proti nukleárnímu antigenu EBV v séru
Zoonosy

Analyzátor

průkaz protilátek proti antigenům

 • Listeria monocytogenes O-I, II
 • Listeria monocytogenes O-V
 • Brucella aborus
 • Francisella tularensis

WIDALOVA reakce – přítomnost protilátek proti O, H antigenům salmonel

Toxoplasmosa
 • KFR – komplement fixační reakce (vazba komplementu komplexem antigen-protilátka) detekuje směs IgM a IgG protilátek proti Toxoplasmě gondii v séru
 • Toxoplasma IgM – průkaz protilátek IgM proti Toxoplasma gondii v séru ELISA metodou
 • Toxoplasma IgG – průkaz protilátek IgG proti Toxoplasma gondii v séru ELISA metodou
Další průkazy

YERSINIA ENTEROCOLITICA – stanovení protilátek proti Yersinia enterocolitica hemaglutinací

HELICOBACTER PYLORI – screeningový průkaz protilátek v séru aglutinací

CYTOMEGALOVIRUS – průkaz IgM a IgG protilátek v séru ELISA metodou

S případnými dotazy ohledně interpretace serologických nálezů se obraťte na prim. MUDr. Yvonu Bařinkovou a MUDr. Yvonu Šindlerovou. S dotazy k odběru a transportu materiálu k serologickým vyšetřením se můžete obrátit na laborantky p. Novotnou a p. Silnou.