Kroměřížská nemocnice a.s.

Oddělení Neurologie

Primář oddělení: MUDr. Dalibor Berka
e-mail: dalibor.berka@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 365
Vrchní sestra: Marie Machková
e-mail: marie.machkova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 464
Sídlo oddělení: přízemí budovy B (areál nemocnice)
telefon: (+420) 573 322 276
url adresa: http://www.nem-km.cz/neurologie

Čekárna ambulancí

Jídelna

Charakteristika oddělení

  • Neurologické oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči o neurologicky nemocné, provádí většinu elektrofyziologických vyšetřovacích metod, včetně aplikace botulotoxinu z neurologických indikací, nadstandartní úrovně dosahuje neurosonologická diagnostika.
  • V rámci nemocnice je pro neurologicky nemocné 24 hodin denně dostupná neuroradiologická (CT) laboratorní diagnostika a nezbytná konziliární služba umožňují nejmodernější léčbu neurologicky nemocných včetně moderní léčby cévních mozkových příhod trombolýzou (ve spolupráci s JIP interního oddělení).
  • Ve spolupráci s rehabilitačním oddělením je zajištěna rehabilitační léčba u lůžka i ambulantní rehabilitace. V případě nutnosti neurochirurgické léčby spolupracujeme s renomovanými neurochirurgickými pracovišti.
  • Lůžková část neurologického oddělení o 30 lůžcích se nachází v nově rekonstruované části nemocnice. Nové oddělení bylo zprovozněno v roce 2000.
  • Pokoje jsou 2 – 4lůžkové s vlastním sociálním zařízením, k dispozici je nadstandartně vybavený jednolůžkový pokoj. Součástí oddělení je 4lůžkový pokoj zvýšené péče s možností kontinuálního monitorování základních vitálních parametrů, určený především k péči o pacienty s cévními mozkovými příhodami.