Kroměřížská nemocnice a.s.

Ambulance oddělení

Neurologická ambulance I.

telefon: (+420) 573 322 398
sídlo ambulance: přízemí budovy B (areál nemocnice)

Neurologická ambulance I. pracuje v režimu příjmové, konziliární a dispenzární neurologické ambulance.

Ordinační dny a doba

Pondělí 08.00 – 14.30 MUDr. Vypušťáková
Úterý 08.00 – 14.30 MUDr. Oharek
Středa 08.00 – 14.30 MUDr. Vypušťáková
Čtvrtek 08.00 – 12.00
13.00 – 14.30
MUDr. Oharek
Prim. MUDr. D. Berka
Pátek 08.00 – 12.00
13.00 – 14.30
MUDr. Matušková
MUDr. Oharek
 • komplexní, cílené a kontrolní vyšetření neurologem
 • akutní vyšetření pacientů
 • dispenzarizace neurologicky sledovaných pacientů:
  • pacienti po CMP
  • pacienti s epilepsií
  • pacienti s demyelinizačním onemocněním CNS
  • pacienti s onemocněním pohybového aparátu – vertebrogenní syndrom, chabé obrny, stavy po zánětlivých atakách periferního i centrálního NS
  • pacienti s onkologickými onemocněními NS obecně
  • pacienti s demencí a Parkinsonovou nemocí
 • předoperační vyšetření pacientů – odběry, aktuální posouzení zdrav. stavu, telefonické konzultace
 • aplikace injekcí i.v., i.m., s.c. (včetně infůze)
 • obstřiky periferního nervu, kořenové obstřiky
 • konziliární vyšetření hospitalizovaných pacientů

Neurologická ambulance II.

telefon: (+420) 573 322 565
sídlo ambulance: přízemí budovy C (areál nemocnice)

Neurologická ambulance II. pracuje v režimu akutní a dispenzární neurologické ambulance.

Ordinační dny a doba

Pondělí 08.00 – 15.00 MUDr. B. Matušková
Středa 09.00 – 15.00 MUDr. P. Slámová
Čtvrtek 08.00 – 15.00 MUDr. B. Matušková
Pátek 08.00 – 12.00 Prim. MUDr. D. Berka

Protizáchvatová poradna

telefon: (+420) 573 322 398 (pouze pátek)
sídlo ambulance: přízemí budovy B (areál nemocnice)

Poskytuje specializované služby v epileptologii (MUDr. A. Medková).

EEG laboratoř – elektroencefalografie

telefon: (+420) 573 322 371 (jen úterý)
telefon: (+420) 573 322 398 (ostatní dny)
sídlo ambulance: přízemí budovy B (areál nemocnice)

EEG

Vyšetření se provádí většinou u dispenzarizovaných pacientů neurologickým lékařem:

 • pacienti s epilepsií
 • pacienti s mozkovým krvácením, CMP (cévní mozkovou příhodou), mozkovým nádorem
 • pacienti s poruchou vědomí – mdloby, synkopy, bezvědomí
 • pacienti s úrazem hlavy – comotio cerebri, úder hlavy
 • pacienti s onemocněním pohybového aparátu
 • pacienti s bolestmi hlavy
 • vyšetření dětí – febrilní křeče, somnambulismus, apnoické pausy, paroxysmy nejasné etiologie, poruchy spánku.

Elektrofyziologická laboratoř – EMG, Evokované potenciály

telefon: (+420) 573 322 458
e-mail: dalibor.berka@nem-km.cz
sídlo ambulance: přízemí budovy B (areál nemocnice)
 • vyšetření onemocnění periferního nervového systému a kosterního svalu testy vodivosti motorických i senzitivních vláken, jehlová EMG, blink reflex
 • aplikace botulotoxinu z neurologických a kosmetických indikací
 • poradna pro onemocnění periferního nervu a svalu
 • akutní vyšetření zánětlivých onemocnění periferních nervů, kořenů a pletení
 • vyšetřování onemocnění nervosvalového přenosu
 • vyšetření na latentní tetanii
 • vyšetření evokovaných potenciálů všech modalit : sluchové, zrakové, somatosenzorické a motorické
 • vyšetření kognitivních evokovaných potenciálů: vlna P 300 (audio a vizuální)

Neurosonologické pracoviště

sídlo ambulance: přízemí budovy B (areál nemocnice)

Ordinační dny a doba

Pondělí 13.00 – 15.00 MUDr. P. Slámová
Úterý 08.00 – 15.00 MUDr. P. Slámová
Středa 13.00 – 15.00 MUDr. B. Matušková
Čtvrtek 13.00 – 15.00 MUDr. P. Slámová
Pátek 13.00 – 15.00 MUDr. B. Matušková

Zabezpečuje sonografické vyšetření extrakraniálních a i intrakraniálních tepen barvně kodovanou duplexní sonografií a dispenzarizují pacienty s cévním onemocněním mozku, poskytuje služby poradny pro cévní onemocnění mozku. Od zahájení činnosti této ambulance se podařilo výrazně zvýšit počet pacientů, u kterých byl v rámci primární i sekundární prevence cévní mozkové příhody proveden operační výkon na přívodních mozkových tepnách.