Kroměřížská nemocnice a.s.

Vyšetření HRT 3 u glaukomu

CO JE GLAUKOM ?

Glaukom – zelený zákal – je chronické progresivní onemocnění, při kterém dochází k odumírání nervových vláken zrakového nervu. To se projevuje nejdříve výpadky v zorném poli, které však nemusí nemocný vnímat. Neléčený glaukom může později vést k poklesu vidění a končit úplnou ztrátou vidění.
Glaukom patří ve vyspělých zemích mezi nejčastější příčiny slepoty u lidí nad 40 let. Tímto onemocněním trpí přibližně jeden z padesáti dospělých. Pokud je glaukom včas rozpoznán a léčen, lze ve většině případů postižení zraku předcházet.

ČÍM JE GLAUKOM ZPŮSOBEN ?

Chronický prostý glaukom je multifaktoriálně geneticky podmíněné onemocnění, které je nejčastěji spojeno s vysokým nitroočním tlakem a poruchou prokrvení sítnice a zrakového nervu. Nitrooční tlak je udržován v intervalu normálních hodnot rovnováhou ve tvorbě a odtoku nitrooční komorové tekutiny. Jestliže je možnost jejího odtoku zhoršena nebo se zvyšuje její tvorba, nitrooční tlak stoupá a může i v průběhu dne výrazně kolísat. V menšině případů glaukom doprovází některé oční onemocnění a závažnější úrazy oka.

Za hranici normálních hodnot nitroočního tlaku jsou považovány hodnoty pod 22 torrů (mm rtuťového sloupce) – jedná se však pouze o orientační hodnotu. Každé oko je individuálně vnímavé k různé výši nitroočního tlaku. U malého procenta lidí ani při vyšším tlaku nedojde k poškození zrakového nervu, naopak u někoho není schopen zrakový nerv odolat ani relativně nízkým hodnotám. Souvisí to významně s cévní výživou zrakového nervu a tedy i se stavem celého kardiovaskulárního systému.

JAK SE GLAUKOM PROJEVUJE ?

Pokud není nitrooční tlak zvýšen výrazně, pacient nemívá většinou žádné potíže. V tom je největší záludnost glaukomu. K postupnému poškození zrakového nervu může docházet, aniž by si sám pacient zhoršování uvědomoval. Při prudkém zvýšení nitroočního tlaku (u glaukomového záchvatu) jsou projevy naopak velmi výrazné – podráždění a bolest oka, zamlžené vidění, vnímání duhových kruhů kolem světel, může být přítomna bolest hlavy i zvracení.

JAK LZE GLAUKOM ZJISTIT ?

Glaukom nemusí být provázen žádnými zjevnými příznaky a je proto často diagnostikován při pravidelných očních prohlídkách u pacientů starších čtyřiceti let (při předpisu brýlí na čtení apod.). Nemělo by se zapomínat na vyšetření rodinných příslušníků pacientů s glaukomem, u kterých je riziko tohoto onemocnění proti populaci vyšší.

K základním vyšetřením patří:

  • stanovení zrakové ostrosti, vyšetření na tzv. štěrbinové lampě (biomikroskopické vyšetření)
  • měření nitroočního tlaku – opakovaně v různou denní dobu, za použití buď metod kontaktních s přiložením přístroje na znecitlivělý povrch oka nebo bezkontaktní metody, při kterých se používá proud vzduchu dopadající na oko bez znecitlivění
  • vyšetření očního pozadí – hodnocení stavu zrakového nervu prováděné pomocí oftalmoskopu (paprsku světla dopadajícího do zadní části oka). Úbytek množství nervových vláken se projevuje rozšiřující se prohlubní ve zrakovém nervu (tzv. exkavací)
  • vyšetření zorného pole (perimetrie) – pacient sleduje fixační světlo uprostřed osvětlené polokoule a zároveň jsou mu promítány drobné světelné značky v různých místech polokoule; v okamžiku, kdy pacient světla vidí, oznamuje to obvykle stisknutím tlačítka. Výsledkem vyšetření je „mapa“ zorného pole (oblasti periferního vidění), na které jsou znázorněny jeho případné poruchy
  • gonioskopie – pomocí speciální čočky přiložené na znecitlivěný povrch oka lze prohlédnout oblast komorového úhlu – tj. místa odtoku komorové tekutiny z oka
  • měření tloušťky rohovky ultrazvukem (pachymetrie) – doplňkové vyšetření k detekci abnormálně tlustých a tenkých rohovek, které mohou zkreslit naměřenou hodnotu nitroočního tlaku
  • moderní vyšetřovací metody analyzující strukturu terče zrakového nervu a přilehlé vrstvy nevových vláken sítnice – HRT, GDx nebo OCT, pomocí kterých lze zachytit časná stádia glaukomu a přesněji sledovat průběh onemocnění. Tato vyšetření v současné době nejsou hrazena pojišťovnami a vzhledem k nákladnosti technologie jsou placeny pacientem.

JAK SE GLAUKOM LÉČÍ

Poškozená vlákna zrakového nervu již nelze nahradit. Glaukom nelze vyléčit, u většiny pacientů však můžemě zastavit postup onemocnění.
metody léčby:

  • oční kapky – u většiny nemocných jsou dostatečné, u závažnějších forem je potřeba použít kombinaci 2-3 různých léků; většinou je nutné léky aplikovat trvale
  • laserový zákrok – různé typy laserových ošetření duhovky a odtokových cest podle typu a závažnosti glaukomu; jde o doplňkovou léčbu, jejíž účinek je obvykle jen dočasný
  • operace – vyhrazena pro těžší formy glaukomu, u kterých předchozí formy léčby fungují nedostatečně nebo vůbec; ani operace glaukom nevyléčí a i pooperačně je většinou potřeba aplikovat oční kapky

GLAUKOMOVÁ PORADNA KROMĚŘÍŽSKÉ NEMOCNICE, VYŠETŘENÍ PŘÍSTROJEM HRT 3

Poradna nabízí všechny výše uvedené standardní metody vyšetření pacientů s glaukomem – tj. měření očního tlaku, vyšetření očního pozadí (včetně dokumentace nálezu digitální fotografií), vyšetření zorného pole i komorového úhlu. Navíc je zde k dipozici, podobně jako v několika dalších specializovaných ambulancích v ČR, přístroj HRT 3 (Heidelberg Retina Tomograph).

HRT je skenovací laserový systém, který umožňuje přesné zobrazení a popis topografie terče zrakového nervu a okolní sítnice a jeho změny v čase. Počítačovou rekonstrukcí optických řezů zadní stěnou oka je zhotoven trojrozměrný (3D) obraz, který je dále barevně kódován a číselně popsán. V klinické praxi lze tímto přístrojem detekovat časné glaukomové změny a sledovat jejich případnou progresi v čase. Jedná se o technologii, která byla do praxe zavedena v roce 1990. V naší ambulanci je používána nejnovější generace přístroje HRT (HRT 3), která je u nás i ve světě nyní považována za jednu z nejpřesnějších metod pro diagnostiku a posouzení stádia glaukomového onemocnění.

Snímkování přístrojem HRT obvykle vyžaduje aplikaci kapek pro rozšíření zornic (lepší kvalita snímků, přesnější výsledek měření), vyšetřená osoba by tedy neměla z důvodu lehce neostrého vidění několik hodin po vyšetření řídit vozidlo. Vyšetření je zcela bezbolestné a rychlé a trvá pouze 3-5 minut. Celé vyšetření včetně měření nitroočního tlaku, aplikace kapek a pohovoru s pacientem trvá 30-40 minut. HRT je vyšetřením nadstandardním a není hrazeno ze zdravotního pojištění. Cena vyšetření je stanovena na 1000Kč / obě oči. Pokud jsou snímky nekvalitní a nepoužitelné pro hodnocení (pokročilý šedý zákal, extrémní dioptircká vada, aj.), pacient vyšetření neplatí. Některé zdravotní pojišťovny na vyšetření přispívají částkou 500Kč (213 – Revírní bratrská pokladna; stav k 1.9.2008). V případě potřeby zhodnocení progrese v čase je možno zobrazení HRT zopakovat s odstupem 1 a více roků. Cena opakovaného vyšetření činí 500Kč / obě oči.

Pacienti mají možnost absolvovat komplexní vyšetření nebo k nám mohou být odesláni spádovými oftalmology k provedení dílčích vyšetření (perimetrie, HRT, křivka očního tlaku za hospitalizace apod.) a k podrobnějšímu posouzení účinnosti antiglaukomové léčby, kompenzace a stádia onemocnění. Vyšetření je možno provést i u dětí přibližně od 7 let, u kterých většinou ještě není možné vyšetřit zorné pole perimetrií.

Vyšetření po objednání na tel. oční ambulance: 573 322 253

MUDr. J. Ošmera, 1.10.2008