Kroměřížská nemocnice a.s.

Personál oddělení

Primářka oddělení: MUDr. Marie Holbová
e-mail: marie.holbova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 381
Lékaři oddělení:
MUDr. Kristína Galandová
MUDr. Lenka Hanáková
MUDr. Lenka Kubánková
Vrchní sestra: Marta Bubrjaková
e-mail: marta.bubrjakova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 254
Sestry:
Jana Zajíčková
Marie Beranová
Jana Procházková
Andrea Dohnalová
Lenka Krutilová
Ingrid Kvasničková
Lenka Staňková
Marcela Tesaříková

Personál ortoptického oddělení

Vedoucí lékař: MUDr. Jakub Ošmera
e-mail: jakub.osmera@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 424
Sestry:
Zdeňka Polešáková
Radoslava Ondrová
Renata Medková
Stanislava Horáková