Kroměřížská nemocnice a.s.

Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace

Vedoucí lékař: MUDr. Jiří Javora
e-mail: jiri.javora@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 559
Vrchní sestra: Hana Kučerová
e-mail: hana.kucerova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 442
Sídlo oddělení:
2. patro budovy A, sály pro obory chirurgie, gyn-por., urologie, otorinolaringologie (areál nem.)
3. patro budovy A, sály pro obory chirurgie, ortopedie, oftalmologie (areál nem.)
suterén budovy A, centrální sterilizace (areál nem.)

Vážení pacienti a návštěvníci nemocnice,
naše oddělení je pro veřejnost uzavřené a proto se Vám budeme prezentovat v těchto několika řádcích a fotografiích pro případ, že budete někdy potřebovat naši pomoc.

Centrální operační sály a oddělení centrální sterilizace, které k nim neodmyslitelně patří, vznikly v Kroměřížské nemocnici v dubnu 1995 jako přístavba budovy A.

Pro zajištění prostředí bez mikroorganizmů a pro komfort operačního týmu je zabudována ve všech zmíněných prostorách klimatizace (na sále pro operace totálních endoprotéz a zlomenin klimatizace s laminárním prouděním).
Všechny operační sály jsou standartně vybaveny anesteziologickými přístroji pro kontrolu životních funkcí operovaného, operačními stoly různé úrovně, bezestinnými světly, odsavačkami a technikou pro stavění krvácení.

Součástí traktu je dospávací pokoj, kde je pacient monitorován po výkonu do odjezdu na další oddělení.
Stavební uspořádání centr. op. sálů a centrální sterilizace v jedné budově umožňuje výbornou spolupráci personálu v případě provozních záležitostí a rychlou manipulaci s použitým a sterilním materiálem a nástroji mezi zmíněnými pracovišti. Mimo kompletní sesrvis pro operační sály, zajišťuje nezbytný sterilní materiál i pro všechna ostatní oddělení nemocnice.

Oddělení COS

Oddělení COS

Charakteristika oddělení centrálních operačních sálů

 • Spektrum výkonů: vyhledejte v příslušném operačním oboru na webových stránkách naší nemocnice
 • Počet provedených operačních výkonů v roce 2013: 5 823
 • Způsob rouškování pacienta při operaci: jednorázové (od r.2007)
 • Z přístrojového vybavení např:
  • 4 endoskopické věže pro chirurgii, gynekologii a ortopedii + kompletní soupravy nástrojů
  • 2 operační mikroskopy pro otorinolaringologii a oftalmologii
  • pojízdný RTG přístroj pro operační řešení chirurgických a ortopedických výkonů
  • přístroj k operačnímu řešení šedého zákalu
  • speciální soupravy k operacím totálních endoprotéz
  • speciální soupravy k operacím různých zlomenin
  • elektrické a bateriové vrtačky a pily
  • expresní sterilizátor pro urgentní přípravu sterilních nástrojů

Charakteristika oddělení centrální sterilizace

 • Zajišťujeme kompletní péči a sterilizaci nástrojů a pomůcek pro všechna oddělení nemocnice i externí pracoviště privátních lékařů dle platné legislativy
 • V roce 2013 provedena rekonstrukce oddělení s kompletní výměnou technologií, včetně úpravny vody (parní + nízkoteplotní sterilizátory a mycí automaty firmy Getinge)
 • V současné době probíhají procesy ke stanovení politiky a cílů systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 13485:2012

Oddělení CS

Oddělení CS

Provozní doba

centr. operační sály nepřetržitý provoz
centr. sterilizace PO-PÁ 6-20 hodin
SO-NE 6-15 hodin