Kroměřížská nemocnice a.s.

Oddělení Klinické biochemie (OKB)

Primář oddělení: Mgr. Ctirada Fialová, PhD.
e-mail: ctirada.fialova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 228
Vrchní laborant: Irena Dvořáčková
e-mail: irena.dvorackova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 380
Sídlo oddělení: 2. patro budovy L (areál nemocnice)
url adresa: http://www.nem-km.cz/okb

Oddělení OKB

Oddělení OKB

Charakteristika oddělení

Pracoviště je složeno ze dvou částí vytvářející jednotný organizační a funkční celek:

  • Biochemická laboratoř se zabývá chemickým a mikroskopickým vyšetřením tělních tekutin. Jsou tím získávána biochemická data jež mají diagnostický, terapeutický a prognostický význam. V současné době je rutinně vyšetřováno několik set biochemických markerů především pro potřeby lůžkové složky nemocnice a Psychiatrické léčebny. Některá vyšetření komplexní povahy jsou prováděna i pro ambulantní terén. Analytický provoz pracuje v nepřetržitém režimu.
  • Metabolická ambulance je klinickým výstupem oboru. Zajišťuje diagnozu a terapii metabolických poruch (lipidů, purinových sloučenin, kamenotvorných substancí a některých barviv) zejména v oblasti primární prevence a provádí komplexní funkční orgánová vyšetření. Ambulance pokrývá potřeby nemocnice, Psychiatrické léčebny a zejména ambulantního terénu. V současné době dispenzarizuje několik stovek pacientů.

Oddělení OKB

Oddělení OKB