Kroměřížská nemocnice a.s.

Přednášková činnost lékařů

Jsou uvedena pouze odborná fóra evropského formátu:

  • Neshyba et al.: Plasma homocysteine concentration and acute myocardial infarction. EUROMEDLAB, Glasgow 2005.
  • Neshyba et al: Relationship between ascorbic acid and uric acid serum concentration in healthy population. EUROMEDLAB, Praha 2001.