Kroměřížská nemocnice a.s.

Publikační činnost lékařů

Monotematické publikace

V letech 1981-2004 bylo přednostou OKB publikováno celkem 31 prací v odborných medicínských časopisech (Časopis Lékařů českých, Interní lékařství, Praktický lékař, Klinická biochemie a metabolismus aj).

Knižní publikace

  • Neshyba (kolektiv autorů): Doporučené metody v klinické biochemii. Avicenum, Praha 1992.
  • Neshyba et al.: Analytická interference v klinické biochemii. Skripta Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů. Praha 1988.