Kroměřížská nemocnice a.s.

Ambulance klinické onkologie a stacionář

Lékaři oddělení:
MUDr. Barbora Dolečková
MUDr. Kristýna Divišová
e-mail: onkologie@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 567
Sídlo oddělení: 1 patro budovy L (areál nemocnice)
telefon: (+420) 573 322 372 (ambulance 1)
telefon: (+420) 573 322 488 (ambulance 2)
telefon: (+420) 573 322 490 (zákrokový sálek)
url adresa: http://www.nem-km.cz/onkologie

Onkologie lékař

Onkologie

Charakteristika oddělení

 • Oddělení je po kompletní rekonstrukci v roce 2000.
 • Prostory:
  • Čekárna,ambulance-1,ambulance 2-speciální vyšetřovna
  • sesterna
  • 2 denní stationáře k aplikaci chemotherapie se 4 polohovacími lůžky a 4 polohovacími křesly
  • zákrokový sálek
  • technické místnosti:přípravna léků s přípravnou
  • cytostatik s laminární digestoří
  • sklady léků a cytostatik s dalšími technickými místnostmi
 • V roce 2005 bylo ošetřeno 4150 pacientů. Aplikováno celkem 896 cyklů chemotherapie. Pacienti jsou přijímáni na ambulanci k vyšetření či ošetření akutně kdykoliv dle potřeby bez objednání v ordinační době dle pořadí. Pravidelné kontroly – dispensarisace pacientů po léčbě dle objednání.

Ordinační hodiny

Pondělí – Pátek 07.00 – 15.00
Žádáme pacienty, aby se předem telefonicky objednávali.
Pondělí 08.00 – 14.00 Ordinace, Chemoterapie
14.00 – 15.30 Konzilia
Úterý 08.00 – 14.00 Chemoterapie, Konziliární amb.,
Konzilia, Onkol. komise
Středa 08.00 – 14.00 Ordinace, Chemoterapie
14.00 – 15.30 Konzilia, Onkol. komise
Čtvrtek 08.00 – 14.00 Ordinace
08.00 – 14.00 Chemoterapie
14.00 – 15.30 Konzilia
Pátek 08.00 – 14.00 Mammární ordinace
14.00 – 15.30 Konzilia
Denně polední přestávka (oběd): 12.00 – 12.30

Onkologie lůžka

Onkologie židle

Spektrum poskytované péče

 • Diagnostika: chorob nádorových, event. stavů podezřelých z nádorového onemocnění ,event.k rozlišení nezhoubného a zhoubného onemocnění – v kompletním rozsahu s využitím technického a personálního vybavení Kroměřížské nemocnice a.s., eventuelně další speciální vyšetřovací metody jsou prováděny ve spolupráci s dalšími zdravotnickými pracovišti v České republice
 • Specialisované komise diagnostiky a terapie
 • Léčba: jako pracoviště Komplexní onkologické skupiny Zlínského kraje v plném rozsahu péče dle Standardů České onkologické společnosti