Kroměřížská nemocnice a.s.

Historie oddělení ORL

1929-1969, Prim. Dr. Emilián Soukup

Prim. E. Soukup

V roce 1929 bylo v rámci nové organizace nemocnice zřízeno i oddělení nemocí ušních, krčních a nosních. Ordinářem a záhy nato primářem nového lůžkového oddělení se stal Dr. Emilián Soukup, žák prof. Ningera z ORL kliniky MU Brno. Stalo se tak v době, kdy mimo kliniku v Brně, založenou v roce 1920 prof. Ningerem byl na Moravě ORL primariát jen v Olomouci a ordinariáty v Ostravě, Znojmě, Jihlavě a Prostějově. Oddělení bylo zpočátku "podnájemníkem" chirurgie a mělo k dispozici 16 lůžek. V krátké době se však dostalo ORL oddělení samostatného umístění v I. poschodí staré budovy, mělo již vlastní operační sál a ambulanci, počet lůžek byl zvýšen na 36. Nemocní nepřicházeli v této době jen z Kroměřížska, ale i z Holešovska, Bystřicka, Zlínska, Uh. Hradiště, celého Slovácka, Vsetínska a Valašska. Počet lůžek v roce 1936 dosáhl 65 (obrázek statistiky za rok 1932 [větší formát]). V "předantibiotickém" období bylo hlavní náplní operativy řešení zánětů v ORL oblasti a jejich komplikací, včetně nitrolebních.

statistika 1932

V roce 1939 bylo započato s plánováním a výstavbou nového chirurgického pavilonu, kde I. poschodí bylo určeno pro ORL. Provoz na novém oddělení byl zahájen v roce 1949. V témže poschodí byly zřízeny i operační sály, endoskopický sálek, inhalatorium, místnost pro vyšetřování vestibulárního ústrojí a sluchu. V přízemí budovy byla umístěna ORL ambulance. Jednalo se o jedno z největších a nejmodernějších oddělení na Moravě.

Prim. Soukup vychoval i řadu lékařů, kteří po ukončení své erudice v Kroměříži odcházeli z oddělení na primariáty nebo jako odborní lékaři do praxe. Prim. Soukup zemřel náhle, v září roku 1969, v plné aktivitě, více jako sedmdesátiletý. Oddělení vedl 40 let a zapsal se do historie naší ORL jako jeden z jejich budovatelů a průkopníků. Krátkou dobu po smrti primáře zastupoval Dr. Kaněčka, pozdější ambulantní ORL lékař v Holešově.

1970-1985, Prim. MUDr. Miloš Šteffl, CSc.

1. dubna 1970 na místo přednosty nastoupil MUDr. Miloš Šteffl, CSc., který kromě práce na ORL klinice MU v Brně získal rozsáhlé zkušenosti na pracovištích ve Vietnamu, KLDR a tehdejší NDR. Jeho příchodem začíná další úspěšné období ORL oddělení kroměřížské nemocnice. Prim. Šteffl byl excelentním diagnostikem i operatérem a podstatným způsobem rozšířil spektrum chirurgických výkonů na úroveň klinického pracoviště, včetně nejnáročnějších onkochirurgických výkonů. Velkou pozornost věnoval i rozvoji endoskopie, audiologie i ostatních disciplin v ORL oboru. Nebyl mu cizí humor, vyznal se v umění i v životě. Byl skvělým lékařem a krásným člověkem v tom nejlepším smyslu slova; byl jedním z posledních renesančních mužů. Vychoval celou řadu lékařů i sester, kteří na něj rádi a s úctou vzpomínají. Jeho nástupcem se měl stát Dr. Jiří Syrovátka, který náhle zemřel v r.1980. Koncem roku 1985 prim. Šteffl odchází do důchodu, nadále vypomáhá na ORL ambulancích v okolí Brna. Zemřel náhle v létě roku 1990.

Kolektiv pracovniků v 80. letech

1986-1990, Prim. MUDr. Miroslav Žallmann

Počátkem roku 1986 se přednostou ORL odělení stává prim. Žallmann, další žák prim. Šteffla. Velkou pozornost věnuje dalšímu rozvoji ORL endoskopie a metod plastické chirurgie v oboru ORL, zvláště lalokovým plastikám u operací rozsáhlých kožních nádorů v oblasti hlavy a krku. V březnu roku 1990 rezignuje na svou funkci a odchází do privátní ambulantní praxe. Během roku 1990 primáře zastupuje MUDr. Rokytová.

1991-1994, Prim. MUDr. Jindřich Franta

Prim. Franta přichází z ORL oddělení v Uherském Hradišti a vede oddělení po dobu 3 let, poté odchází na primariát do Vsetína.

1995-1999, Prim. MUDr. Karel Novák

Primář Novák vedl oddělení 4 roky až do odchodu do důchodu. V roce 1999 se oddělení stěhuje do rekostruovaných nových prostor bývalého stomatologického pavilonu.

2000-doposud, Prim. MUDr. Ivan Pár

Operační sálek

V roce 2000 nastupuje z Brna prim. Pár, žák doc. MUDr. Josefa Plcha, CSc. Dochází k zavedení nových operačních metod: endoskopické adenotomie, funkční endoskopické nosní chirurgie a chirugie slzných cest, operace štítné i příušní žlázy. Ve spolupráci s onkologickým stacionářem a radiotherapií v Holešově je ustanovena týmová spolupráce v léčbě nádorů hlavy a krku a je obnovena onkochirurgie v repertoáru operativy. Dochází rovněž k rozvoji ušní rekonstrukční i sanační chirurgie. Na oddělení je rekonstruován operační sálek (^) pro operace v celkové anestesii. Oddělení pravidelně pořádá semináře pro lékaře.