Kroměřížská nemocnice a.s.

Objednání k operaci

  • Pokud Vám byla operace doporučena lékařem ORL odd. Kroměřížské nemocnice, pak Vás současně objednáme i k hospitalizaci.
  • Pokud jste byl doporučen k operaci soukromým ORL lékařem, můžete se objednat denně od pondělí do pátku mezi 9 – 12 hod. na tel. 573 322 317.
  • Složitější zákroky je vhodné ještě konzultovat s přednostou oddělení nebo jeho zástucem po telefonickém objednání, aby Vás mohli podrobněji seznámit s plánovaným výkonem.
  • Přeobjednat se můžete též telefonicky denně od pondělí do pátku mezi 9 – 12 hod. na tel. 573 322 317