Kroměřížská nemocnice a.s.

Přednášková a publikační činnost lékařů

Přednášková činnost

 • 2014

  • Pár I., Pospíšková M.:
   Indikační schémata léčby karcinomu orofaryngu.
   76. Kongres ORL společnosti, Ostrava
  • Pár I.:
   Proč neužívat v diagnostice onemocnění PND rtg PND?
   76. Kongres ORL společnosti, Ostrava
  • Pár I.:
   Chirurgická technika parotidektomie.
   Kurz chirurgie příušní žlázy včetně praktické disekce. Olomouc, 2014
  • Pár I., Hurdálek A., Grézl T.:
   Vývoj oboru ORL a chirurgie hlavy a krku v Kroměřížské nemocnici
   1. Odborné dny Kroměřížské nemocnice a.s.
 • 2013

  • X. Kroměřížský ORL den, 14. června 2013
   Grézl T., Pár I., ORL odd. Kroměřížské nemocnice: Metastázy nádorů neznámého prima do krčních uzlin (15 minut).
  • X. Kroměřížský ORL den, 14. června 2013
   Panelová diskuze na téma „Diagnostické a léčebné postupy u nádorů orofaryngu“.
   Moderuje: Pár I., ORL odd., Kroměřížská nemocnice
   Účastníci panelu:

   • Klozar J., klinika ORL FN Praha Motol
   • Komínek P. ORL klinika FN Ostrava
   • Kohoutek M., Onkologické centrum KNTB Zlín
   • Lattová M.., odd. zobrazovacích metod KNTB Zlín
   • Pospíšková M., Onkologické centrum KNTB Zlín
   • Šlapák I., klinika dětské ORL FN Brno
  • IX. Ningerovy dny, Luhačovice 12. – 13.10.2013
   Grézl T.,Pár I., Vávra M. ( Kroměříž): Léčba peritonsilárního abscesu na ORL odd. v KM za posledních 13 let.
  • IX. Ningerovy dny, Luhačovice 12. – 13.10.2013
   Peritonsillární absces – panelová diskuze
   Pár I.: pozvaný účastník panelu
 • 2012

  • Pár I.: Uzlinová metastáza bez známého primárního zdroje. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov, 18.-20.září, 2012.
  • Hurdálek A.: Úrazy očnice – diagnostika a terapie z pohledu ORL specialisty.Seminář „Traumata oka a očnice – diagnostické a terapeutické postupy“, Kroměříž, 5.prosince 2012.
  • Grézl T.: Diagnostika a léčba nádorů příušní žlázy na ORL odd. v Kroměříži v posledních 12ti letech. Praha, klinický seminář, ORL klinika FN Motol, 13.listopadu 2012.
 • 2011

  • Pár I.: Vývoj ORL a chirurgie hlavy a krku v Kroměřížské nemocnici. Moderní trendy v ORL a chirurgii hlavy a krku v Kroměříské nemocnici, pracovní schůze spolku lékařů, Kroměříž 20. ledna 2011.
  • Grézl T., Hurdálek A., Berková S.: Léčba peritonsillárních abscesů na ORL oddělení Kroměřížské nemocnice za posledních 10 let. Moderní trendy v ORL a chirurgii hlavy a krku v Kroměříské nemocnici, pracovní schůze spolku lékařů, Kroměříž 20. ledna 2011.
  • Berková S., Grézl T., Hurdálek A.: Problematika maligních kožních nádorů v oblasti hlavy a krku. Moderní trendy v ORL a chirurgii hlavy a krku v Kroměříské nemocnici, pracovní schůze spolku lékařů, Kroměříž 20. ledna 2011.
  • Hurdálek A., Pospíšková M., Pár I., Kohoutek M.: Organizace léčby nádorů hlavy a krku ve Zlínském kraji. Moderní trendy v ORL a chirurgii hlavy a krku v Kroměříské nemocnici, pracovní schůze spolku lékařů, Kroměříž 20. ledna 2011.
  • Pár I, Hurdálek A, Grézl T., Berková S.: Chirurgická léčba onemocnění štítítné žlázy na ORL oddělení Kroměřížské nemocnice. Moderní trendy v ORL a chirurgii hlavy a krku v Kroměříské nemocnici, pracovní schůze spolku lékařů, Kroměříž 20. ledna 2011.
  • Pár I., Grézl T., Hurdálek A., Berková S.: Metastázy kožních nádorů obličeje do příušní oblasti. IX. Kroměřížský ORL den, 2011.
  • Grézl T., Hurdálek A., Berková S., Pár I.: Chirurgie příušní žlázy v materiálu ORL odd. KMN. IX. Kroměřížský ORL den, 2011.
  • Kuchtíková M., Vávra M.: Ošetřovatelská péče u pacientů po operaci příušní žlázy. IX. Kroměřížský ORL den, 2011.
  • Pár I., Grézl T., Hurdálek A., Berková S.: Metastázy kožních nádorů obličeje do příušní oblasti. IX. Kroměřížský ORL den, 2011.
  • Pár I., Grézl T., Hurdálek A., Berková S.: Metastázy kožních nádorů obličeje do příušní oblasti.. Ningrovy ORL dny, říjen 2011, Luhačovice.
  • Pár I., moderace panelové diskuze na téma „Diagnostické a léčebné postupy u onemocnění slinných žláz“. IX. Kroměřížský ORL den, 2011.
 • 2010

  • Hurdálek A., Grézl T.: Některé doporučené postupy v diagnostice a léčbě rinosinusitid u dětí – Pediatrické symposium v Kroměříži, 20.3.2010
  • Grézl T., Hurdálek A.: 10 let endoskopických adenotomií v Kroměřížské nemocnici – Pediatrické symposium v Kroměříži, 20.3.2010
  • Pár I.: 12. Indikace blokových disekcí u N0. 73. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Mikulov, červen 2010.
  • Grézl T.: Endoskopická adenotomie. 45. Mezioblastný seminár Trenčín, 26. květen 2010
  • Grézl T., Hurdálek A., Berková S. : Léčba peritonsilárního abscesu na ORL oddělení v Kroměříži v posledních 10 letech
  • Kuchtíková M., Pišťáčková B.: Ošetřovatelská péče u dětí po adenotomiích
  • Pár I.: Moderace panelová diskuze na téma „Diagnostické a léčebné postupy u nejčastějších zánětů v ORL oblasti“. Účastníci panelu: Bystroň J., Horník P., Klozar J., Komínek P., Mathonová J., Novotná B., Šlapák I
  • Pár I.: ASA senzitivní pacient z pohledu ORL. XXVII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Olomouc, 6. – 9. 10. 2010
  • Grézl T., Hurdálek A.: Problematika maligních kožních nádorů v oblasti hlavy a krku. Krajské ONKO – ORL setkání , Zlín, 19.11.2010
  • Grézl T., Hurdálek A.: Diagnostika a léčba peritonzilárního abscesu na ORL odd. V Kroměříži za posledních 10let. 4. seminář „Co nového v mém oboru“, Kojetín, 27.11.2010
 • 2009

  • Doporučené postupy léčby akutní rhinosnusitidy u dospělých. Grézl T., Hurdálek A., Sedláková D., ORL odd., Kroměřížská nemocnice. VII. Kroměřížský ORL den, září 2009.
  • Doporučené postupy léčby chronické rhinosinusitidy u dospělých. Sedláková D., Grézl T., Hurdálek A., , ORL odd., Kroměřížská nemocnice. VII. Kroměřížský ORL den, září 2009.
  • Doporučené postupy léčby nosní polypozy u dospělých. Hurdálek A., Sedláková D., Grézl T., ORL odd., Kroměřížská nemocnice. VII. Kroměřížský ORL den, září 2009.
  • Ošetřovatelská péče o pacienty po operacích dutiny nosní a PND. Pišťáčková B., Kuchtíková M., ORL odd., Kroměřížská nemocnice. VII. Kroměřížský ORL den, září 2009.
  • Panelová diskuze na téma „Diagnostické a léčebné postupy u onemocnění nosní dutiny a PND“. Moderuje: Pár I., ORL odd., Kroměřížská nemocnice. VII. Kroměřížský ORL den, září 2009.
   Účastníci panelu:
   Bystroň J., alergoimunologie, FN Olomouc
   Klozar J.,Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, FN Motol, Praha
   Komínek P., ORL klinika FN, Ostrava
   Markalous B., ORL odd. Nemocnice Jindřichův Hradec
   Novotná B., alergologická ambulance, III. IGEK FN Brno
   Šlapák I., Dětská ORL klinika FN Brno
 • 2008

  • Diagnostika a léčba nádorů parotis na ORL odd. Kroměřížské nemocnice
   Grézl T., Hurdálek A., Pár I., ORL odd., Kroměřížská nemocnice. VI. Kroměřížský ORL den, květen 2008
  • Specifika ošetřovatelské péče o ORL onkologické pacienty
   Pišťáčková B., Kuchtíková M., ORL odd., Kroměřížská nemocnice, VI. Kroměřížský ORL den, květen 2008
  • Panelová diskuze na téma „Diagnostické a léčebné postupy u nádorů hlavy a krku“. Moderátor: Pár I., ORL odd., Kroměřížská nemocnice. VI. Kroměřížský ORL den, květen 2008
   Účastníci panelu:
   Gál B., Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, FN U sv.Anny, Brno
   Klozar J.,Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, FN Motol, Praha
   Komínek P., ORL klinika FN, Ostrava
   Kohoutek M., Onkologické centrum Krajské nemocnice T.Bati, Zlín
   Lattová M., Radiodiagnostické odd. Krajské nemocnice T.Bati, Zlín
   Mechl Z., Oddělení klinické a radiační onkologie, FN U sv.Anny, Brno
   Šlapák I., Dětská ORL klinika FN Brno
  • Naše zkušenosti s chirurgií nádorů příušní žlázy. Aleš Hurdálek, Ivan Pár, Tomáš Grézl, ORL oddělení Kroměřížské nemocnice. Brněnské onkologické dny 2008
  • Předoperační diagnostika nádorů příušních žláz. Tomáš Grézl, Ivan Pár, Aleš Hurdálek. Brněnské onkologické dny 2008
  • Organizace diagnostiky a léčby nádorů hlavy a krku (NHK) ve Zlínském kraji
   Pár Ivan, Hurdálek Aleš, Grézl Tomáš, ORL oddělení Kroměřížské nemocnice (KN)
   Pospíšková Markéta, Kohoutek Milan, Onkologické centrum Krajské nemocnice T.Bati (KNTB) Zlín. Brněnské onkologické dny 2008
  • Diagnostika a léčba nádorů parotis na ORL odd. Kroměřížské nemocnice. Grézl T., Hurdálek A., Pár I. XLIII. Mezioblastný seminár, trenčín, 2008
 • 2007

  • Pár I., ORL oddělení, Kroměřížská nemocnice, Kohoutek M., Onkologické centrum Krajské nemocnice T.Bati Zlín, Světlík M., ORL oddělení Krajské nemocnice T.Bati Zlín: Protokoly NCCN v léčbě nádorů hlavy a krku. V. Kroměřížský ORL den, 11.května 2007
  • Kohoutek M., Onkologické centrum Krajské nemocnice T.Bati Zlín, Zajíc J., Radioterapie Holešov, Pár I, ORL oddělení, Kroměřížská nemocnice, Světlík M., ORL oddělení Krajské nemocnice T.Bati Zlín: Praktické aspekty léčby nádorů hlavy a krku ve Zlínském kraji. V. Kroměřížský ORL den, 11.května 2007
  • Grézl T., Hurdálek A., Pár I., ORL odd., Kroměřížská nemocnice: Blokové krční disekce. V. Kroměřížský ORL den, 11.května 2007
  • Pár I.: Moderace panelová diskuze na téma „Diagnostický a léčebný postup u zduření na krku“. V. Kroměřížský ORL den, 11.května 2007
   Účastníci panelu:
   MUDr. Gál B., ORL klinika FN U sv.Anny, Brno
   doc. MUDr. Klozar J., Csc, ORL klinika FN Motol, Praha
   prim. MUDr. Kohoutek M., Onkologické centrum Krajské nemocnice T.Bati, Zlín
   doc. MUDr. Komínek P., PhD, ORL klinika FN, Ostrava
   MUDr. Lattová M., Radiodiagnostické odd. Krajské nemocnice T.Bati, Zlín
   prim. MUDr. Světlík M., ORL oddělení Krajské nemocnice T.Bati, Zlín
   prof. MUDr. Šlapák I., Csc, dětská ORL klinika FN Brno
   as.MUDr. Tesař J., PhD, Radiodiagnostické odd. Krajské nemocnice T.Bati Zlín
  • Grézl T., Pár I., Hurdálek A.: Předoperační diagnostika onemocnění příušních žláz na ORL odd. Kroměřížské nemocnice.II. Slovensko-český ORL kongres, Piešťany, 27.-30.6.2007.
  • Hurdálek A., Pár I., Grézl T.: Operativa příušní žlázy na ORL odd. V Kroměříži. II. Slovensko-český ORL kongres, Piešťany, 27.-30.6.2007.
 • 2006

  • I.Pár, A.Hurdálek, D.Sedláková: Principy a možnoti chirurgické léčby nádorů hlavy a krku. Pracovní seminář „Organizace diagnostiky a léčby nádorů hlavy a krku ve Zlínském kraji“, 19.května 2006, Zlín.
  • I.Pár, A.Hurdálek, D.Sedláková: Principy a možnoti chirurgické léčby nádorů hlavy a krku. Meziregionální seminář Trenčín 2006
  • D.Sedláková, I.Pár, A.Hurdálek: Nové postupy v onkologii hlavy a krku. „Desetiletí novinek v medicíně“, Kojetín 2006
  • A.Hurdálek, I.Pár: Miniinvazivní endoskopická chirurgie v nosní dutině.„Desetiletí novinek v medicíně“, Kojetín 2006
  • T.Grézl, A.Hurdálek: Endoskopická adenotomie.„Desetiletí novinek v medicíně“, Kojetín 2006
 • 2005

  • Pár I., Hurdálek A.: ASA sensitivita v ORL praxi. Rožnovský alergoimunologický den, 2005
  • Pár I.: IV. Kroměřížský ORL den, 21.10.2005. Moderátor panelové diskuze na téma „Spolupráce očního a ORL lékaře při řešení hraničních problémů“. Účastníci panelu: MUDr.Stanislav Červenka, privátní oční ambulanceOtrokovice, prim.MUDr. Marie Holbová, oční odd. Nemocnice Kroměříž, prim.MUDr. Pavel Komínek, PhD,ORL odd., nemocnice Frýdek- Místek, MUDr.Radek Pejčoch, ORL odd. FN Brno, prof. MUDr. Ivo Šlapák,CSc, dětská ORL klinika FN Brno, MUDr. Igor Vícha, oční klinika FN Brno
  • Hurdálek A., Pár I.: Maxilární sinusitida a její léčba. Oblastní setkání stomatologů. Luhačovice, 4.6.2005
  • Hurdálek A., Pár I.: Diferenciální diagnostika krčních resistencí. Oblastní setkání stomatologů. Luhačovice, 4.6.2005
  • Hurdálek A., Pár I.: Orbitální komplikace sinusitid a endonasálních výkonů. IV. Kroměřížský ORL den, 21.10.2005
  • Hurdálek A., Pár I.: Akutní orbitální komplikace sinusitid a jejich řešení – IX. Lékařský seminář „Akutní stavy v medicíně“, Kojetín, 3.12.2005
 • 2004

  • Pár I., Hurdálek A.: ASA sensitivní pacient v ORL praxi. . Setkání lékařů ČR a SR. Litomyšl 2004
  • Hurdálek A.: Akutní stavy v ORL. Seminář RZP Kroměříž, 11/2004
  • Hurdálek A.: Otalgie – interdisciplinární problém. VIII. Lékařský seminář „Mezioborová spolupráce při léčbě nemocných“. Kojetín, 4.12.2004
 • 2003

  • Pár I.: Topické nazální steroidy v léčbě alergické rýmy a nosní polypózy III. Kroměřížský ORL den, 2003
  • Vedení panelové diskuze na téma„Nemoci příušní žlázy: diagnostické a léčebné postupy.“ Účastníci panelu: Prof. MUDr. Ivo Šlapák, dětská ORL klinika FN Brno, Doc. MUDr. Josef Plch, CSc, ORL ODD. Nemocnice v Břeclavi, doc.MUDr. Ivo Stárek, CSc, ORL klinika FN Olomouc, MUDr.Jiří Svárovský, ORL odd. ÚVN Praha-Střešovice , MUDr. Miloš Šteffl, ORL odd. FN Brno, prim.MUDr.Ivan Pár, ORL odd., nemocnice v Kroměříži. III. Kroměřížský ORL den, 2003
  • Pár I., Hurdálek A.: Rhinosinusitida a nosní polypóza u astmatika. Astma z mezioborového pohledu. Setkání lékařů ČR a SR. Litomyšl 2003
  • Hurdálek A.: Endoskopická endonasální chirurgie na ORL odd. v Kroměříži. III.Kroměřížský ORL den, 4/2003
  • Hurdálek A., Pár I.: FESS na ORL oddělení v Kroměříži. Regionální lékařský den Luhačovice, 2003
 • 2002

  • Pár I., Hurdálek A., Kučerová Z.:Vyšetřovací postupy u zduření v parotické oblasti.Celostátní ORL sjezd, Mikulov, 14.-16.června 2002
  • Hurdálek A.: Naše zkušenosti s funkční endonasální chirurgií. Obhajoba v rámci kvalifikační atestace II. stupně v oboru ORL, IPVZ Praha Motol,11/2002
 • 2001

  • Pár I.: Současné poznatky o nosní polypóze . Seminář „ Nosní polypóza“, Kroměříž, 15. června 2001
  • Pár I.: Moderace panelové diskuze o praktických otázkách konzervativní a chirurgické léčby nosní polypózy. Seminář „ Nosní polypóza“, Kroměříž, 15. června 2001. Účastníci panelu: Doc.MUDr. Jan Vokurka, ORL klinika FN Hr.Králové, Doc.MUDr. Ivo Šlapák, dětská ORL klinika FN Brno, MUDr.Jiří Svárovský, ORL odd. ÚVN Praha-Střešovice, MUDr. Bronislava Novotná, alergologická ambulance III. interní kliniky FN Brno, prim.MUDr. Pavel Komínek, ORL odd., nemocnice Frýdek- Místek
 • 2000

  • Pár I.: Nové směry dalšího rozvoje ORL oddělení Nemocnice v Kroměříži. Pracovní seminář „ Možnosti endoskopické diagnostiky a operativy v oboru ORL“, Kroměříž, 8.března 2000
  • Pár I.: Funkční endoskopická endonazální chirurgie: koncepce, indikace, technika, výsledky. Pracovní seminář „ Možnosti endoskopické diagnostiky a operativy v oboru ORL“, Kroměříž, 8.března 2000
  • Hurdálek A.: Možnosti konzervativní léčby chronických rhinopatií. Pracovní seminář „Možnosti endoskopické diagnostiky a operativy v oboru ORL“, Kroměříž, 8.března 2000
  • Pár I.: Endonazální endoskopická dakryocystorhinostomie. Pracovní seminář „ Možnosti endoskopické diagnostiky a operativy v oboru ORL“, Kroměříž, 8.března 2000
  • Pár I. Úvod do onkologické problematiky v oboru ORL a chirurgie hlavy a krku. Seminář „ Onkologie v ORL a chirurgii hlavy a krku“, Kroměříž 13. října 2000
  • Jurová V., Pár I. Diagnostika a therapeutický postup u zduření v oblasti příušní žlázy. Seminář „ Onkologie v ORL a chirurgii hlavy a krku“, Kroměříž 13. října 2000
  • Pár I.Diferenciální diagnostika krčních resistencí. Seminář „ Onkologie v ORL a chirurgii hlavy a krku“, Kroměříž 13. října 2000
 • 1998

  • Pár I., Novotná B.: Sinusitida a asthma. III. rhinologické dny, Karlova Studánka, 1998
  • Novotná B., Pár I.: Rýsují se nové možnosti v léčbě ASA senzitivních pacientů? III. rhinologické dny, Karlova Studánka, 1998
  • Plch J., Pár I. et al.: Výskyt karcinomu hrtanu u dispenzarizovaných pacientů.Celostátní ORL sjezd, Č.Budějovice, 1998
  • Pár I., Pliskvová I., Plch J.: Endoskopická endonazální dakryocystostomie. Celostátní ORL sjezd, Č.Budějovice, 1998
  • Plch J., Pár I., Navrátilová I.: Laryngeal carcinoma in flollowed precancer. Donau ORL Symposium, Bratislava , 1998
  • Pár I., Pliskvová I., Plch J.: Endoscopic endonasal dacryocystorhinostomy. Donau ORL Symposium, Bratislava, 1998
  • Zavadil, M., Pár.I, Plch, J.: Frontoethmoidální mukokéla: altrnativní chirurgické řešení. VII. Brněnský otolaryngologický den. 12.11. 1998
 • 1997

  • Pár I., Pliskvová I., Plch J.: Videozáznam: Technika endoskopická endonazální dakryocystostomie. Kongres Slov. ORL společnosti, Bojnice, 1.-3.10.1997
  • Pár I.:Funkční endoskopická endonazální chirurgie paranzálních dutin.Pracovní seminář na téma „ Sinusitida: současné možnosti diagnostiky a léčby“. Brno, 12.dubna 1997
  • Pár I.:Klinická a topografická anatomie dutiny nosní a paranazálních dutin. Pracovní seminář na téma „ Sinusitida: současné možnosti diagnostiky a léčby“. Brno, 12.dubna 1997
  • Pár I.:Patofyziologie sinusitidy. Pracovní seminář na téma „ Sinusitida: současné možnosti diagnostiky a léčby“. Brno, 12.dubna 1997
  • Novotná B., Pár I. :Functional endoscopic sinus surgery (FESS) in the treatment of the chronic sinus disease in asthmatic patients.The annual meeting of the European academy of allergology and clinical immunology, Rhodos, Řecko, 1997
  • Pár I., Novotná B.: Vliv funkční endoskopické endonazální chirurgie na průběh bronchiálního asthmatu. II. rhinologické dny, Karlova Studánka, 1997
  • Pliskvová I., Pár I.: Endoskopická endonazální dakryocystorhinostomie: technika operace. Krajský oftalmologický seminář, Brno, 1997
  • Pár I., Novotná B.: Sinusitida a dolní cesty dýchací. Beskydský ORL den, Podolánky- Čeladná, 1997
 • 1996

  • Pár I., Plch J., Bláhová M., Zavadil M.: Naše zkušenosti s funkční endoskopickou endonazální chirurgií. Celostátní ORL seminář, Praha , 1996
  • Pár I., Plch J., Bláhová M., Zavadil M.: Naše zkušenosti s FESS. V.brněnský ORL den, Brno, 1996.
   Novotná B., Pár I.: Funkční endoskopická endonazální chirurgie u pacientů s asthmatem. Celostátní alergologický sjezd, Hr.Králové, 1996
  • Pár I., Pliskvová I.: První zkušenosti s endoskopickou endonazální dacryocystorhinostomií. Městský oftalmologický seminář, Brno, 1996
 • 1995

  • Kruta V., Pár I., Plch J.: Pětileté zkušenosti s chirurgií štítné žlázy. Celostátní ORL sjezd, Plzeň, 1995
  • Plch J., Pár I. et al.:Výsledky dlouhodobé dyspensarizace dysplasií hrtanu. Celostátní ORL sjezd, Plzeň, 1995
 • 1994

  • Pár I. et al.: Tracheobronchopathia ostechondroplastica : neobvyklé projevy a komplikace. Celostátní ORL sjezd, Měnín, 1994
  • Šteffl M., Kostřica R., Pár I.: Borrelióza v ORL .Celostátní ORL sjezd, Měnín, 1994
  • Pár I.: První zkušenosti s diagnostikou a léčbou spánkového apnoického syndromu. ORL brněnský den, Brno, 1994
 • 1991

  • Pár I., Lienerthová E., Šteffl M.: Léčba bolesti u pacientů s malignomy hlavy a krku. Celostátní seminář ORL, Brno, 1991
  • Pár I.: Tonsillektomie jako možnost léčby infekční mononukleózy. Jihomoravský krajský ORL seminář, Brno, 1991
  • Pár I., Lienerthová E., Šteffl M.: Léčba bolesti u pacientů s inkurabilními tumory hlavy a krku. Slovenské ORL dny, Trebišov, 1991
 • 1990

  • Pár I., Ryšánková J.: Tracheobronchitidy u pacientů po totální laryngektomii. Tománkovy bronchologické dny, Ostrava, 1990

Publikační činnost

 • 2012

  • Grézl T.: Diagnostika a léčba nádorů příušní žlázy na ORL odd. v Kroměříži v posledních 12ti letech. Atestační práce, ORL klinika FN Motol, 2012.
 • 2004

  • Pár I.: Duplicitní neurinom lícního nervu v oblasti příušní žlázy. Otorinolaryngol. (Prague), 53, 2004, č.2, s.95-97.
 • 2002

  • Hurdálek, A.: Funkční endoskopická endonazální chirurgie na ORL odd. nemocnice v Kroměříži. Písemná odborná práce v rámci kvalifikační atestace II. stupně v oboru ORL, Praha, 2002.
 • 1999

  • Pár, I. et al.: Alternativní chirurgické řešení frontoethmoidální mukokély. Otorinolaryngol.(Prague), 48, 1999, č.4 , s. 238- 240.
 • 1998

  • Pár I. et al.: Endoskopická endonazální dakryocystorhinostomie. Otorinolaryngol. (Prague), 47, 1998, č.4, s. 196-198.
  • Pár I., Novotná B.: Sinusitida a astma. Respirace, 4, 1998, suppl.1., s.22-24.
  • Pár, I. et al.: Endoskopická endonazální dakryocystorhinostomie: indikace, technika, výsledky. Čs. Oftal., 54, 1998, č. 6, s. 387-391.
  • Plch J., Navrátilová I., Pár I., Kruta V.: Dvacetipětileté zkušenosti s hrtanovou mikrochirurgií. Choroby hlavy a krku, 6, 1998, č.1, s. 25-28.
  • Plch J., Pár I. et al.: Výsledky dlouhodobé dispenzarizace dysplasií hrtanu. Otorinolaryngol. (Prague), 47, 1998, č.1, s.35-39.
  • Plch J., Navrátilová I., Kruta V., Pár I.: Naše zkušenosti s chirurgickou léčbou sufokujících obrn hlasivek. Otorinolaryngol. (Prague), 47, 1998, č.3, s.121- 124.
  • Novotná B., Pár I.: Rýsují se nové možnosti v léčbě ASA senzitivních pacientů? Respirace, 4, 1998, suppl. 1, s.26-27.
  • Plch J.,Pár I. et al.: Long term follow-up study of laryngeal precancer. Auris, Nasus, Larynx, 25, 1998, s.407-412.
 • 1997

  • Pár I. et al.: Naše zkušenosti s chirurgií štítné žlázy. Otorinolaryngol. (Prague), 46, 1997, č.3, s. 167- 169.
 • 1994

  • Pár I.: Spánkový apnoický syndrom: první zkušenosti s diagnostikou a léčbou. Písemná odborná práce v rámci kvalifikační atestace II. stupně v oboru ORL, Brno, 1994.
  • Šteffl M., Kostřica R., Pár I.: Význam lymské borreliozy v otolaryngologii. Choroby hlavy a krku, 3, 1994, s.3-4, s.60-62.