Kroměřížská nemocnice a.s.

Historie oddělení

Historie ortopedického oddělení se v Kroměříži začala psát v roce 1958, kdy do tamní nemocnice nastoupil MUDr. Miroslav Frajt, žák prosluslého lékaře MUDr. Karla Novotného. Sám Novotný vychoval řadu výborných ortopedů, z nichž vzešla řada primářů. Právě do Kroměříže zamířil s cílem budovat ortopedické oddělení Miroslav Frajt.

Mladý lékař tady začal spolupracovat s chirurgickým oddělením, prováděl operace úrazů, podílel se na traumtologických operacích a jeho doménou se stala ortopedická ambulance. Stal se takzvaným ordinářem ortopedie a traumatologie.

V roce 1976 se mu stal v jeho práci pomocníkem jeho syn Miroslav Frajt ml., se kterým v nemocnici spolupracoval do roku 1983. Poté Miroslav Frajt ml. pokračoval v odkazu svého otce sám. V roce 1981 nastupuje do Nemocnice v Kroměříži další mladý lékař MUDr. Alois Hrabec, který na práci obou odborníků navazuje. Spolu s Miroslavem Frajtem ml. spolupracoval do roku 1995, kdy Frajt v červnu zemřel. Ani jeden z rodu Frajtů se tak nedožil toužebně očekávaného založení a otevření ortopedického oddělení, ke kterému došlo 1.3.1997.

Od roku 1997 se tak odvíjí novodobá historie kroměřížské ortopedie. Ta v současné době čítá dvacet lůžek pro pacienty, o které na oddělení ve třísměnném provozu pečuje sedm plně kvalifikovaných lékařů, osm sester a tři ošetřovatelky. V ambulanci pak pracují další tři sestřičky. Nad nimi dohlíží vrchní sestra Marcela Holanová, která do funkce nastoupila 1.3.2008. Přesně po jedenácti letech tak zastoupila první vrchní sestru Jaroslavu Staňkovou, která stála u zrodu oddělení společně s primářem MUDr. Aloisem Hrabcem.