Kroměřížská nemocnice a.s.

Oddělení Radiodiagnostiky

Foto - Primář
Primář oddělení: MUDr. Ladislav Hronec
e-mail: ladislav.hronec@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 231 (573 322 210, 573 322 457)
Vrchní laborant: Jiří Minks, DiS.
e-mail: jiri.minks@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 225
Sídlo oddělení: přízemí budovy B a budovy A (areál nemocnice)
telefon: (+420) 573 322 210 (573 322 300)
url adresa: http://www.nem-km.cz/radiodiagnostika

Oddělení RDG - CT

Oddělení RDG - ovladovna CT

Charakteristika oddělení

 • Radiodiagnostické oddělení má dvě RTG pracoviště, UZ pracoviště a pracoviště CT. RTG pracoviště v budově B má dvě vyšetřovny a bylo v roce 2001 kompletně rekonstruováno a modernizováno, a to vč. přístrojového vybavení.
 • V budově A má RDG oddělení dvě skiagrafické vyšetřovny RTG 3 (PROTEUS XR/a od firmy GE) a RTG 4 (MULTIX od firmy Siemens), které slouží pro snímkování ambulantních pacientů.
 • Přístrojové vybavení:
  Budova B: Skiaskopickoskiagrafická digitalizovaná sklopná vyšetřovací stěna Siemens Iconos R-200 pro skiagrafická a tomografická vyšetření a DSA, tlak. stříkačka Medrad, digitalizovaná sklopná stěna s vysokou rozlišovací schopností Siemens Sirescope (vyšetření trávící trubice, ERCP a mcug)
  Budova A: ultrazvukové pracoviště je vybaveno přístrojem TOSHIBA Xario, CT pracoviště je vybaveno dvojspirálním CT přístrojem GE High Speed Nx/i se dvěma vyhodnocovacími konzolami a tlakovou stříkačkou Ulrich.
 • V roce 2014 přešlo oddělení z filmového záznamu na digitální CR systém od firmy FUJI.
 • Počty radiodiagnostických vyšetření za rok 2014:
  • 37.000 – Skiagrafická vyšetření
  • 200 – Vyšetření trávicí trubice
  • 130 – ERCP
  • 65 – DSA
  • 13.000 – UZ
  • 8.000 – CT

Oddělení RDG - RTG Siemens

Oddělení RDG - RTG Siemens

Provozní hodiny – CT pracoviště

Pondělí – Pátek 07.00 – 15.30
od 15.30 do 07.00 – ústavní pohotovostní služba
Sobota – Neděle, svátky 24hodinová ústavní poh. služba