Kroměřížská nemocnice a.s.

Prováděná vyšetření na CT pracovišti

Oblast hlavy (spirálou i klasicky)

 • CT mozku
  • konvenční, nativní (bez použití kontrastní látky)/kontrastní (indikuje RTG lékař při podezření na patologii).
  • spirální, při úrazech (orientační vyšetření).
 • CT PND
  • nativní/kontrastní (indikuje RTG lékař při podezření na patologii z nativního vyšetření)
 • CT středního ucha
  • nativní (tenké řezy 2mm).
 • CT očnic
  • nativní (při úrazech).

Oblast krku (spirálou)

 • CT krku
  • provádí se nativní i kontrastní vyšetření pro odlišení patologických struktur od normálních.
 • CT C páteře
  • nativní (hodnocení obratlových plotének pro neurologa nebo těl obratlů při úrazech).
 • CT angiografie a carotis
  • speciální vyšetření tepenného řečiště krku.
 • CT štítné žlázy
  • nativní/kontrastní vyšetření.
 • CT sleziny
  • nativní/kontrastní vyšetření.
 • CT celého břicha
  • před vyšetřením musí pacient vypít kontrastní látku v množství určeném vyšetřujícím lékařem a s časovým odstupem min. 2 hodin je vyšetřen.
 • CT angiografie renálních tepen
  • dokonalé znázornění ledninových tepen.
 • CT břišní aorty
  • vyšetření k prokázání výdutí (aneurysmat) aorty.
 • CT bederní páteře
  • pro neurologa vyšetření plotének, při úrazu obratlová těla.
 • Punkce pod CT kontrolou
  • provádí chirurg, lokalizace abscesových ložisek na CT + cílená punkce a následná kontrola radiologem.

Oblast malé pánve (spirálou)

 • CT malé pánve
  • před vyšetřením musí pacient vypít kontrastní látku v množství určeném vyšetřujícím lékařem a s časovým odstupem 2-3 hodin je vyšetřen.
 • CT skeletu pánevní kosti
  • nativně (při úrazech)/kontrastně (nádory, metastázy)

Oblast končetin (klasicky i spirálou)

 • CT kloubů a kostí
  • nativně (při úrazech)/kontrastně (nádory, metastázy)
 • CT angiografie tepen horních nebo dolních končetin