Kroměřížská nemocnice a.s.

Personál oddělení RDG

Primář oddělení: MUDr. Ladislav Hronec, specializovaná způsobilost v oboru radiodiagnostika
e-mail: ladislav.hronec@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 321 (573 322 210, 573 322 457)

Kolektiv pracovniků oddělení

Zástupkyně primáře: MUDr. Lenka Vítková, specializovaná způsobilost v oboru radiodiagnostika
Lékaři oddělení:
MUDr. Michaela Vejrostová, specializovaná způsobilost v oboru radiodiagnostika
MUDr. Vladimír Trojek, specializovaná způsobilost v oboru radiodiagnostika
MUDr. Radek Vypušťák, specializovaná způsobilost v oboru radiodiagnostika
MUDr. Jana Hájková, specializovaná způsobilost v oboru radiodiagnostika
Vrchní laborant: Jiří Minks, DiS.
e-mail: jiri.minks@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 225
Laboranti a sestry:
11 RTG laborantů
1 zdravotní sestra