Kroměřížská nemocnice a.s.

Oddělení Rehabilitace

Foto - Primář
Primář oddělení: MUDr. Vladimír Marek
e-mail: vladimir.marek@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 513
Vedoucí fyzioterapeutka: Stanislava Melichárková, DiS.
e-mail: stanislava.melicharkova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 511
Sídlo oddělení: suterén budovy B (areál nemocnice)
url adresa: http://www.nem-km.cz/rehabilitace
Registrace a objednávání pacientů:
telefon: (+420) 573 322 314

Oddělení rehabilitace - vstup

Oddělení rehabilitace - bazén

Charakteristika oddělení

  • Oddělení se nachází v moderním objektu z roku 2000. Jedná se o ambulantní zařízení, které poskytuje léčebnou rehabilitaci hospitalizovaným i ambulantním pacientům. Část oddělení slouží potřebám léčebné rehabilitace dětí.
  • Ročně se věnujeme léčbě 5350-5700 pacientů, převážně ze spádové oblasti nemocnice. Léčíme pacienty i z jiných regionů (např. studenty kroměřížských škol, za prací dojíždějící občany apod.). Našim hlavní úkolem je rehabilitovat hospitalizované pacienty a zajistit jim co nejvyšší stupeň soběstačnosti. Ambulantní klientela nás vyhledává pro potíže hybného systému (bolesti páteře,nosných kloubů apod.) a pro púrazové či pooperační stavy.
  • Děti jsou u nás léčeny pro zpožďování vývoje, rodiče prodělávají instruktáže, aby se mohli svým potomkům věnovat i sami. K nejčastějším diagnozám u dětí patří vadné držení těla či skolioza. Setkáváme se však s daleko větším počtem diagnoz, které se snažíme ovlivnit řadou rehabilitačních metod. K tomu nám slouží racionálně vybavené oddělení sestávající z individuálních tělocvičen, prostor elektroléčby a mechanoterapie, tělocvičny s mnoha pomůckami a přístroji k provádění účelné rehabilitace.
  • Chloubou oddělení je balneoprovoz vybavený hydromasážním bazénem s protiproudem a odděleným prostorem k aplikaci skotských střiků. Zde se také nacházejí vířivé lázně na horní i dolní končetiny. K vodoléčebným možnostem rehabilitace či rekondice slouží celotělové vířivé lázně, vanové podvodní masáže, event. přísadové koupele.

Oddělení rehabilitace - cvičení s dětmi

Oddělení rehabilitace - tělocvična

Provozní doba oddělení

Pondělí – Pátek 07.00 – 15.30

Výkony oboru

Plné spektrum sazebníku zdravotních pojišťoven (mimo plynových injekcí a ergoterapie). Zaměření na: myoskeletální medicínu, reedukaci vhodných pohybových stereotypů, posturální terapii, reflexní terapii, léčebný tělocvik, léčebný tělocvik v bazénu, elektroterapii klasickou i bezkontaktní, vakuumkompresní terapii, hydrogalvanoterapii, rehabilitaci po ortopedických operacích – zvláště po implantacích nosných kloubů.

Vzdělávání

Mimo běžné způsoby vzdělávání volíme formu hostujících školitelů na pracovišti s využitím vhodných prostor nemocnice. Počty zájemců o školení doplňujeme i z jiných rehabilitačních pracovišť.