Kroměřížská nemocnice a.s.

Personál oddělení pneumologicko-alergologického

Primářka oddělení: MUDr. Jana Pšikalová, atestace interna I. st. a TBC a respiračních nemocí
e-mail: jana.psikalova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 286
telefon: (+420) 573 322 287
Zástupkyně primářky:
MUDr. Stanislava Bednářová, atestace interna I. st. a TBC a respiračních nemocí
Lékaři oddělení:
MUDr. Zita Jeníková, atestace v oboru TRN a respirační nemoci
MUDr. Lucie Králíková, atestace v oboru TRN a respirační nemoci
MUDr. Michaela Vrlíková, atestace v oboru alergologie a klinické imunologie, t.č. MD
MUDr. Katarina Rusnáková, příprava k atestaci
MUDr. Lenka Pokusová, příprava k atestaci
MUDr. Miriam Debnárová, příprava k atestaci
Vrchní sestra: Helena Šimkovičová
e-mail: helena.simkovicova@nem-km.cz
telefon: (+420) 573 322 520
Sestry:
6 sester směnného provozu
4 sestry ambulantní
Ošetřovatelé:
2 ošetřovatelky
Administrativní pracovnice:
Vladimíra Podehradská, 1/2 úvazku