Kroměřížská nemocnice a.s.

Ambulance oddělení

telefon: (+420) 573 322 204
sídlo ambulance: 2. patro budovy A (areál nemocnice)

Urologická ambulance se zabývá základním vyšetřovacím procesem a léčbou onemocnění ledvin a močových cest, onemocněním mužského genitálu a léčbou ženské inkontinence.
Věnujeme se také základním urologickým onemocněním dětského věku. Urologická ambulance rovněž poskytuje:

  • diagnostickou ultrasonografii
  • diagnostickou endoskopii
  • kontrolu stavu pacientů po operaci
  • dispenzarizaci a sledování pacientů ve vybraných skupinách
  • operační výkony v ambulantním režimu

Pacienty na urologickou ambulanci neobjednáváme, ošetřujeme v pořadí podle příchodu.

Přednost mají pacienti s akutními stavy a děti do 7 let.

Ordinační dny a doba

Pondělí 08.00 – 14.30 MUDr. Pavol Vajcík
Úterý 08.00 – 14.30 MUDr. Libor Palička
Středa 08.00 – 14.30 MUDr. Martin Kuhn
Čtvrtek Operační den, ošetření jen akutních stavů
Dispenzarizace na vyzvání
Pátek 08.00 – 14.30 Prim. MUDr. Lumír Domes
Sestra: Eva Vacová, Leona Šebestíková, Hana Bartoňková

Polední přestávka je obvykle od 12.00 do 12.30 hod.

Co potřebujete pro návštěvu urologické ambulance:

Doporučení od praktického lékaře, ošetříme však i pacienty přicházející přímo bez doporučení.
Je vhodné mít svou zdravotní dokumentaci od praktického lékaře, v každém případě potřebujeme znát léky, které právě užíváte a vaše alergie.
Dále prosíme předložit průkazku zdravotní pojišťovny.

Ambulance Urologie

Ambulance Urologie - čekárna

Urodynamická labolatoř

sídlo ambulance: 2. patro budovy A (areál nemocnice)
telefon: (+420) 573 322 435
Vedoucí lékař: MUDr. Libor Palička
Odborná sestra: Hana Bartoňková

Pacienti jsou k vyšetření objednáváni.

Urodynamická laboratoř odvozuje svůj název od urodynamických vyšetření, které slouží oboru urologie k detailnímu popsání funkčních jevů spojených s aktem močení.

Urodynamické vyšetření sestává z několika standardizovaných procedur a postupů. Jednotlivé naměřené hodnoty registruje speciální měřící aparatura, výsledky zpracovává počítač a vyšetřením se získá podrobný záznam, jenž je následně analyzován a hodnocen erudovaným lékařem.

Prováděná vyšetření:

  • Uroflowmetrie (UFM)
  • Profilometrie
  • Tlakově – průtoková studie (plnící a mikční cystometrie)
  • Zátěžové testy při vyšetření inkontinence (stresové manévry, VLPP test)

Ambulatní výkony

Ambulance Urologie - Endoskopický sálek