Kroměřížská nemocnice a.s.

Cystectomie

Cystectomie je operační odstranění močového měchýře. Nejčastějším důvodem je infiltrativní nádor močového měchýře, který nelze léčit transuretrální resekcí. Výjimečně jiné, jinak neřešitelné nemoci močového měchýře.
Cystectomie je složitá operace, která se provádí z řezu pod pupkem ve střední linii (dolní střední laparotomie). U muže se operačně odstranuje močový měchýř, prostata, semenné váčky a část pobřišnice (peritoneum). Dle umístnění nádoru se někdy odstranuje i močová trubice (uretra).

U žen se spolu s močovým měchýřem odstranuje i děloha. Obvykle při cystectomii odstraňujeme i červovitý výběžek slepého střeva – appendix.

Odtok moče /derivace/ je možné zajistit několika způsoby. Na našem pracovišti jsme schopni provést tyto:

  • 1. Prostá urostomie – vyšití močovodů na stěnu břišní, moč odtéká do nalepeného sáčku.
  • 2. Derivace sec. Bricker – močovody jsou napojeny na kličku střevní a ta je vyvedena na stěnu břišní, moč pak odtéká do nalepeného sáčku.
  • 3. Derivace MainzPunch II – vývod močovodů do upraveného tlustého střeva, kde se moč mísí se stolicí – trvale vyšší četnost průjmovitých stolicí.
  • 4. Heterotopická střevní náhrada – z uvolněné střevní kličky vymodelovaný močový měchýř, který má vývod na stěnu břišní – nutnost pravidelného cévkování a výplachů vzhledem ke tvořbě hlenu sliznicí přeneseného střeva.
  • 5. Ortotopická střevní náhrada – operace dle Studera – moč měchýř je vytvořen /vymodelován/ z přenesené střevní kličky a tato neovesica je napojena na ponechanou močovou trubici /uretru/ – tento stav nejvíce připomíná původní stav. Nelze však predikovat, zda bude pacient bude kontintinení, či bude únik moče a nebo se bude muset cévkovat. Tento způsob derivace se nepoužívá u žen.

Každá z těchto metod má své výhody i nevýhody a použití je zcela závislé na stavu pacienta a vše je dopodrobna probráno a vysvětleno před operací.

Po operaci je pacient několik dní na pooperačním pokoji (JIP). Zde sledujeme stav pacienta podáváme parenterální výživu – do centrálního venosního katétru. Pacienta po operaci mobilizujeme již druhý den. Při dobrém průběhu je doba hospitalizace cca 14 dní a celková doba rekonvalescence je asi 2 měsíce. Pacient je pak zařazen do dispenzarizace v naší ambulanci.